Assalámu alajkum.

 


 
Rádi bychom vás pozvali k návštěvě  stránek
Al Mahdi Institutu  http://www.almahdi.edu, konkrétně jejich stránky v češtině na https://www.almahdi.edu/outreachh/ami-community/czech-republic

Al Mahdi je multijazyková webová stránka spojující muslimy následující učení Ahlulbayt a.s. v evropských zemích.
Prozatím
 má stránka polskou, maďarskou, kosovskou, holandskou, řeckou, bosenskou a českou sekci, a každá z nich představuje Al Mahdi Institut a jeho studijní kurzy v daném jazyce.

 
Stránky jsou projektem Al-Mahdi Institutu (AMI) v Birminghamu. Institut byl zalo
žen v roce 1993 jako centrum pro islámská studia ve Velké Británii. Od samého počátku AMI vyškolil četné učence, kteří se podílejí na studiu různých ideí na předních britských univerzitách. 
Al Mahdi Institut v sou
časné době poskytuje čtyřletý rigorózní studijní program v islámských vědách, který je ekvivalentní více než osmiletému studiu v předních tradičních seminářích. Absolventi kurzu dále dostanou možnost studia velmi vysoké úrovne v Usúl (články víry), Fiqhu (islámské právo) a theosofie. Navíc těm, kteří se nemohou zapsat do řádného kurzu, AMI nabízí krátké a večerní kurzy plus přístup k jedné z nejrozsáhlejších islámských knihoven v Evropě.
 
Institut nabízí sv
ůj vzdělávací program studentům z České republiky. Nabídka zahrnuje jak čtyřletý program, tak kratší kurzy, které mohou být přizpůsobeny individuálním potřebám. Máte-li zájem, kontaktujte 
czech@almahdi.edu.
 
Wassalám,
Team Al Mahdi www.almahdi.edu