Bismilláhi rahmáni rahím

 

 

                         Základy víry ( Usul- ad- dín) :

 

Usul ad din   jsou podle školy Ithná ašarija  vytvořeny na základě učení Svatého Quránu a hadítů ahlul bayt (rodiny Proroka Muhammada saw) a  skládají se z :

 

  1. Tauhíd   ( Víra v Jediného Boha)

  2. Adl             (Víra v Boží Spravedlnost)

  3. Nubuwwat  (Víra v Proroky)

  4. Imamat       (Vedení Imámů)

  5. Qijámat    (Víra v Den Posledního Soudu)