2. Adl – Spravedlnost

 

Alláh (SWT) je spravedlivý a bude odměňovat nebo trestat každého na základě jeho vlastních skutků a proto představa předurčení  skutků člověka (kde všechna rozhodnutí patří Alláhu a nikomu jinému ) neexistuje. Je absolutně zakázané věřit, že Alláh Všemohoucí, Milosrdný naplánoval osud tak, že dobré i špatné je jen Jeho vůle a my tak nemáme možnost volby, Bože odpusť! Ti, kteří tvrdí tuto lež, tak činí , aby mohli obvinit Alláha za svá vlastní zla a hříchy a přisoudit dobro sobě samým.  Alláh (SWT) je spravedlivý a nikdy nekoná zlo.

 

Šijité věří, že Alláh (SWT) také nikdy nekoná bezúčelně a bezcílně.  Všechny Jeho činy  jsou založeny na moudrosti a mají účel, i když nám může být neznámý. Veškeré skutky Alláha jsou vždy pro konečný prospěch člověka.

 

Termín  ASLAH znamená – nejužitečnější, nejprospěšnější a popisuje tak konání Alláha, které je vždy pro užitek a dobro lidem.

 

Přestože Alláhova spravedlnost obklopuje vše, měli bychom se neustále k Němu modlit, aby s námi nakládal raději Se svým milosrdenstvím než spravedlností. Protože pokud by s námi nakládal pouze s Jeho spravedlností a trestal nás okamžitě za naše hříchy, lidstvo už by dávno vyhynulo.