4. Imamat – Vedení Imámů

 

     Je to víra v Bohem zvolené Imámy po smrti Proroka Muhammada (saw) pro ochranu a vedení lidstva spolu se zjevenou Pravdou-Svatým Quránem a pravou sunnou  (tradicí) Svatého Proroka (saw).

Role těchto vůdců je nedílnou součástí ochrany všech proroků a jejich Božského poslaní. Všemohoucí Alláh (SWT) stanovil prostřednictvím Svatého Proroka  Dvanáct vůdců (Imámů), aby ochránili lidstvo před nesprávnou interpretací a mylným výkladem Pravdy. Obdařil je moudrostí, znalostmi a správným úsudkem stejně jako Své Posly a Proroky (s).  Historici a vypravěči sami dosvědčili fakt, že Imámové (as) vysoce převyšovali ostatní učence v genialitě, vědomostech a vědě (fyzika, medicína, astronomie,teologie,filozofie aj.).

Tato víra je jednou z nejdůležitějších v Islámu a nesmí být žádné pochyby o jejich postavení.  Imámové jsou bezhříšní (ma’súm) a jsou dokonalí v nejvyšším slova smyslu. Jejich znalosti jsou přímo od Alláha a jejich verdikt je verdiktem Alláha, jejich učení totiž pochází od Proroka Muhammada (saw),které si předávali. Po Svatém Proroku jen oni mohou vést lidstvo v každém aspektu lidského života a smrti a všichni věrící musí příjmout jejich vedení, jinak budou ztraceni. Nepřinášejí žádné nové zákony a jsou vždy příkladem praktické sunny a psaného Quránu.  Jen oni jsou praví chalífové na zemi a tvrzení, že je šíjité uctívají vedle Alláha (SWT) je lež. Jsou všichni z požehnané a čisté línie  posledního Proroka Muhammada (saw) a jejich jména jsou:

 

Imám Alí ibn Abu Tálib , bratranec a zeť  Proroka Muhammada , který ho nazýval jediným  bratrem v tomto i onom světě

 

Imám Hasan , syn Alího

Imám Husain, syn Alího

Imám Alí, syn Husaina

Imám Muhammad, syn Alího

Imám Dža’far, syn Muhammada

Imám Músa, syn Dža’fara

Imám Alí, syn Músy

Imám Muhammad, syn Alího

Imám Alí, syn Muhammada

Imám Hasan , syn Alího

Imám Muhammad – Mahdí, syn Hasana  (mír budiž s nimi všemi)

 

Není žádný nástupce po dvanáctém Imámovi (mír budiž s ním) a on  je posledním žijícím Imámem, který je ve skrytu a objeví se pouze těm, kdo jsou nejvíce v nouzi a kteří jsou zároveň nejzbožnější.

Na Příkaz Alláha (SWT) se znovu navrátí zároveň s Prorokem Ježíšem (as) a zavede opravdovou spravedlnost na zemi a bude vládnout lidstvu  milosrdně a s dokonalostí tak, jak si přeje Všemohoucí Alláh (SWT).

Imám Mahdí (as) porazí zlo na zemi a lidstvo bude žít konečně pod správným vedením.