“Odhalením učení Ahlulbayt a.s. objevíte univerzální hodnoty, které existují mezi všemi.“
 
 
 
Al-Mahdi Institute byl založen roku 1993 s cílem zřídit vzdělávací centrum v Evropě, které by poskytlo studentům pokročilou výuku islámských studií a arabštiny, přizpůsobenou speciálně pro potřeby těch, kteří žijí v multikulturním a pluralistickém prostředí.
 
 
Hlavní učební osnova je intenzivní a modifikovaná forma tradičního studia v islámských vzdělávacích centrech v Nadžafu a Qumu. Studentům nabízí  důkladnou průpravu ve čtení, analyzování a kontextualizování klasických textů, take však klade důraz na užití moderních teorií ve studiu náboženství, teologie a jazyka. Studium je v arabštině a angličtině.
 
 
Důraz na vědeckou a akademickou přesnost je kombinován s nedogmatickou filozofií učení, která pro studium v institutu nepředpokládá žádný určitý náboženský či filozofický závazek. Místo toho institut trvá na postoji hlubokého respektu k náboženství a kulturním postojím všech lidí a snaží se jej kultivovat. Studenti institutu jsou jak stoupenci různých islámských myšlenkových směrů, tak nemuslimové.
 
 
 
 
Pomocí kombinace klasického a současného stylu vzdělání spolu se svou otevřenou filozofií studia je cílem Al-Mahdi institutu  pokračovat ve svém trendu vyškolování učenců, kteří mohou pracovat v rámci západní akademické tradici jako aktivní účastníci, účastnit se intelektuálního rozvoje islámského myšlenkového proudu a současně přispívat k vyobrazení lidské tváře islámu a islámského učení v širší společnosti.
 
 
 Co se učí a jak?
 
  Čtyřletý univerzitní program poskytuje studentům modifikovaný a intenzivní kurz arabštiny a islámského studia, založený na tradičním učivu vzdělávacích  seminářích v Nadžafu a Qumu. Naše kurzy jsou 
 
doručovány učenci, kteří jsou velice zběhlí v tradičních a moderních metodách vzdělání, a institut je hrdý na svůj model učení v malých skupinách. Studenti jsou aktivně povzbuzováni k rozvíjení svých znalostí a porozumění předmětů interaktivním způsobem, aby si vybudovali kritické schopnosti a nezávislé uvažování, které jsou nutné pro nejvyšší úroveň klasického a moderního islámského studia.
 
 
 
 Které předměty se studují?
 
 
ARABŠTINA: Gramatika (sarf wa nahw), rétorika (balagha) and qur’ánská morfologie (i’rab al-Qur’an)
 
FIQH: Detailní studium zákonů šarí’i a jejich důkazů a diskuze kolem jejich  opodstatnění.
 
USÚL AL-FIQH: Disciplína, která studuje obecná pravidla týkající se odvozování zákonů  fiqhu.
 
 STUDIE HADÍTHU: Studium kategorizace a ověřování pravosti hadíthů a analýza a uvádění do kontextu jejich obsahu.
 
HISTORIE: Studium hlavních období rané islámské historie, které poskytne studentům bibliografické a analytické prostředky nutné pro práci s primárními zdroji.
 
‘IRFÁN (MYSTICIZMUS):  Zkoumání původu, historie a rozvoje mysticizmu v islámu a analýza klíčové mystické literartury.
 
‘ILM AL-KALÁM (TEOLOGIE): Expozice všech hlavních teologických škol v islámské tradici a kritické zkoumání hlavních námětů islámské teologické doktríny.
 
FALSAFA (FILOZOFIE): Kritické zkoumání peripatetické, osvícenské a transcendentální školy islámské filozofie.  
 
QUR’ÁNSKÁ STUDIA: Tento program zahrnuje vědu ‘Ulúm al-Qur’án, teoretickou disciplínu, která řeší orázky jako je autenticita Qur’ánu, jeho sepsání, struktura a náměty, a ‘Ilm al-Tafsír, neboli výklad a interpretaci Qur’ánu. 
 
MANTIQ (LOGIKA): Epistemologický rámec pro islámské intelektuální disciplíny. 
 
DALŠÍ KURZY:  Kromě hlavních výše uvedených předmětů, Al-Mahdi Institute nabízí rozmanité moduly, které nejsou vyučovány v tradičních islámských vzdělávacích seminářích. Tyto moduly zahrnují: Problémy v současné filozofii a etice, Politickou ekonomii a mezinárodní politiku islámského světa, Ženy a genderová studia, Komparativní náboženství, Islám a pluralizmus a Metodologické problémy ve studiu náboženství a islámu
 
 
 
 
 
 
 
Žádost
 
 
Institut nabízí studium studentům České republiky. Nabídka se týká jak studentů, kteří mají zájem o celý čtyřletý program, tak studentů, kteří chtějí získat solidní průpravu v  základech arabského a islámského studia pouze v prvním roce programu. Institut take nabízí dálkový studijní program přes internet pro omezený počet studentů.
 
 
Máte-li zájem, nebo potřebujete-li podrobnější informace, neváhejte a kontaktujte nás:
 
 
 
                                                 czech@almahdi.edu
 
www.almahdi.edu