Zodpovězené otázky na ší'a islám

 

Jednou z největších tragédií islámské ummy je, že v době, kdy bychom měli být jednotní, jsme rozdělení více než kdy jindy. Náboženské rozdíly vzrůstají díky válkám, konfliktům a neshodám, které obklopují muslimské sekty v různých muslimských i nemuslimských zemích.

Pravda je, že všichni muslimové věří v:

  • jednoho Boha
  • jednu knihu (Svatý Qur'án)
  • jednu Ka'bu
  • posledního proroka - Muhammada (sawaws)

Toto společné východisko by se mělo používat jako základna pro vybudování teologické jednoty a k zabránění dalším rozporům mezi muslimy - rozporům, které vedly k zabíjení lidských bytostí ve jménu islámu.

Ší'itští muslimové, kteří tvoří 15% světové muslimské populace, byli pronásledováni a utlačováni po uplynulých čtrnáct století. Hlavním důvodem pro to je fakt, že jsou ší'itští muslimové nepochopení a nesprávně prezentovaní v tom, jak následují islámské tradice, tak jak byly předepsány Qur'ánem a hadíthy Svatého Proroka (sawaws) a Ahlul bajt a.s. (rodiny Proroka).

V tomto oddíle naleznete odpovědi na nejčastější otázky, se kterými se ší'ité setkávají a tyto odpovědi jsou založeny na:

  • Svatém Qur'ánu
  • Hadíthech Svatého Proroka (sawaws), které jsou zdokumentovány v knichách sepsaných čelními učenci Ahlul Sunnah (nikoli ze ší'itských knih)
  • zdravém rozumu - 'aql

Ve svém posledním projevu, který měl na místě zvaném Ghadír Chumm nacházejícím se na cestě mezi Mekkou a Medínou, Prorok (sawaws) řekl:

"Zanechávám vám dvě cenné věci, jednou z nich je Kniha Alláha, ve které je vedení a světlo, tak se pevně drže Knihy Alláha a říďte se jí. Tou druhou jsou členové mého domu (Ahlul bajt a.s.), připomínám vám (vaše povinnosti) ke členům mé rodiny."

Sahíh Muslim, Kniha 31, hadíth č. 5920

Poznámka: Tento úvod a následující otázky a odpovědi jsou přeloženy z knihy "THE SHIA-SUNNI DEBATE: ANSWERING THE MOST 50 QUESTIONS" (Dr. Liaket Dewji & Bakerali Alidina)

Pokud bude použit jiný materál, zdroj bude uveden.