Má ší'a jiný Qur'án?

 

Má ší'a jiný Qur'án? Věří ší'a, že Svatý Qur'án není kompletní?

Odpověď na obě dvě otázky zní: NE. Ale tyto otázky byly dávány ší'itům po staletí, přestože ší'ité používají a věří ve stejný Qur'án jako Ahlul Sunna. Ať jste sunni či ší'a, Qur'án je jenom jeden a žádný jiný.

Důkaz ze Svatého Qur'ánu

Ahlul Sunna věří, že Svatý Qur'án byl poprvé sepsán Uthmánem ibn Affán, třetím kalifem. Ale ší'ité věří, že Svatý Qur'án byl sebrán a sepsán Svatým Prorokem Muhammadem (sawaws) za jeho života. Důkaz je v tradici o Ghadír Chummu:

"Zanechávám vám dvě cenné věci: jednou z nich je kniha Alláha, ve které je světlo a vedení, tak se pevně držte Knihy Alláha a jednejte podle ní. Druhou jsou členové mého domu (Ahlulbajt), připomínám vám vaše povinnosti ke členům mé rodiny."

(Sahíh Muslim, Kniha č.31, hadíth č. 5920).

Jak může Prorok (sawaws) mluvit o knize, pokud ještě neexistovala?

Svatý Qur'án je chráněn před změnou nebo lidským zásahem či falšováním, jak potvrzuje následující verš ze samého Qur'ánu:

"My zajisté připomenutí jsme seslali a dobře je umíme ochránit."

(15:9)

Toto je záruka od Boha, že je tato kniha zachována v původní podobě. Narozdíl od ostatních knih, jedním ze zázraků Svatého Qur'ánu je, že v něm nejsou žádné změny, ať jste kdekoli na světě.

Bohužel, existují některé ší'itské tradice, které naznačují, že mohlo dojít k 'tahrífu' (změně v textu veršů), ale tato vyprávění nejsou ší'itskými učenci považována za autentická a neměla by se jim věnovat pozornost.

Jak prohlásil imám Dža'far as Sádiq a.s. v hadíthu vyprávěném v Usúl al Káfí:"Srovnejte různá vyprávění s Knihou Boží; cokoli s ní souhlasí, vezměte, cokoli nesouhlasí, odmítněte."

Verdikty ší'itských učenců

Úplnost Svatého Qur'ánu je mezi ší'ity nepopiratelná. Největší ší'itský znalec hadíthu, učenec z 10. století, Šajch Sáduq, napsal: "Naše víra je, že Svatý Qur'án, který byl zjeven Bohem Svému Proroku Muhammadovi (sawaws), je ten samý, který je mezi dvěma deskami (daffatajn). Je to ten samý, který je v rukách lidí, a není větší v rozsahu. Počet súr, jak je obecně přijato, je sto čtrnáct. A ten, kdo tvrdí, že říkáme, že je delší, je lhář."

Sajjid al Murtadhá, další z věhlasných a klasických ší'itských učenců praví: "...naše jistoto v úplnost Qur'ánu je stejná jako naše jistota v existenci států či velkých událostí, které jsou očividné."

Ájatulláh al Udhma Abul Qassim al Khoei, jeden z nejvlivnějších ší'itských učenců 20. století, učitel velkého současného mardži Ájatulláha al Udhmá Sístáního, píše ve svém Tafsír al Baján, že věřít v tahríf "není nic jiného než blud a představa těch, kteří jsou chabí na duchu."

Reference z knih Ahlul Sunnah

Je zvláštní, že sunnité napadají ší'ity kvůli jejich údajné víře v tahríf, ale ignorují skutečnost, že jejich vlastní knihy hadíthů obsahují tradice, které (nesprávně) naznačují, že k tahrífu došlo.

Například podle Umara a Á'iši dříve existovaly verše v Qur'ánu, které se nazývaly 'verše o kamenování' a 'verše o kojení', které byly následně ztraceny z Qur'ánu po smrti Proroka Muhammada (sawaws).

Podle Sunan ibn Mádžah, Kniha o kojení, hadíth č. 2020, Á'iša řekla: "Když byly zjeveny verše o kamenování a verše o kojení, byly napsány na kousek papíru a byly pod mým polštářem. Po smrti Proroka Muhammada (sawaws) koza sežrala tento kousek papíru, zatímco jsme truchlili."

Háfidh Džaláluddín Sujútí vypráví podobnou tradici od Umara ibn Chattáb, druhého kalifa, podle které se verš o kamenování ztratil po smrti Proroka (sawaws).

Potom jsou další hadíthy v sunnitských knihách, které naznačují, že Svatý Qur'án býval delší než je teď. Například Sujútí ve své knize Durr al Mansúr vypráví od Á'iši: "Á'iša řekla, že během života Svatého Proroka bylo recitováno 200 veršů v súře Ahzáb, ale když Uthmán shromáždil (text Qur'ánu), podařilo se mu získat pouze současný počet veršů (což je 78)."

Kam tedy podle Ahlul Sunna zmizelo těch 112 veršů? Tyto tradice jsou samozřejmě nesmysl. Dnešní Svatý Qur'án je ten samý Svatý Qur'án, který nám zanechal Svatý Prorok (sawaws) a Alláh řekl, že jej ochrání a zachová; každá tradice, která naznačuje opak - ať už pochází ze sunnitských či ší'itských knih - musí být odmítnuta jako falešná, tak jak je řečeno v hadíthu od imáma Dža'fara as-Sádiqa a.s.