Je šía islám produktem Abdulláha ibn Sáby?

 

Je ší'a islám výplodem Abdulláha ibn Sáby, židovského konvertity k islámu?

Kdo je Abdulláh ibn Sába?

Otázkou je, zda osoba tohoto jména vůbec existovala. Podle tradic Ahlul Sunna byl jemenským židem, který přijal islám velice pozdě ve svém životě. Za Alího ibn Táliba a.s. prý vymyslel několik idejí, které byly později připsány jak ší'itům, tak hnutí extrémismu (Ghulúww): vynášení osobnosti Alího a.s., jeho jmenování Prorokem Muhammadem (sawaws) jako jeho následníka z Božího příkazu a jeho údajné božství. Tyto názory prý byly poprvé formulovány a vyjádřeny ibn Sábou a jeho následovníky, kteří jsou také obviňováni ze zabití třetího kalifa Uthmána ibn Affána a z rozdělení muslimů do dvou sekt.

Jenže neutrální moderní historikové jako jsou Godfrey Hodgson, Leone Caetani, Israel Freidlander a Bernard Lewis došli k závěru, že tento člověk nespíše nikdy neexistoval, a jestli ano, tak rozhodně nebyl zodpovědný za všechny tyto intriky a náboženské konspirace, které mu jsou připisovány některými anti-ší'itskými učenci.

Reference z knih Ahlul Sunna

Tabarího zdroj příběhu o ibn Sábovi Sajf ibn Umar byl zpochybněn Imámem Hákimem ibn Hadžar al Asqaláním a několika dalšími předními učenci Ahlul Sunna. Ve svém vyhlášeném díle "The Succession to Muhammad" (Následnictví Muhamada) bývalý profesor na Oxfordské univerzitě Wilfred Madelung píše jak "málo, jestli vůbec někdo z moderních historiků přijímá Sajfovu legendu o ibn Sábovi." Všimněte si použití slova 'legenda'!

Dokonce i egyptský historik Dr. TáHá Husajn, jeden z nevlivnějších sunnitských učenců 20. století, řekl. že 'výmysly' o ibn Sábovi byly vytvořeny nepřáteli ší'itů a vložení 'židovského elementu' bylo určeno k poškození ší'itů. Poznamenává, že absence jakékoli zprávy o přítomnosti ibn Sáby v bitvě u Siffínu naznačuje, že ibn Sába byl fiktivní postava.