IMÁM HUSAJN - PŘÍBĚH HRDINSTVÍ A SEBEOBĚTOVÁNÍ
 
 
 
 

"Husajn je světlem vedení a archou spásy" - Prorok Muhammad (nechť Alláh požehná jemu i jeho rodině)

 
 
 Začínáte číst příběh muže, jehož povstání nemá v historii obdoby.  Revoluce s cíly tak vznešenými, ukončená
 naprostým vítězstvím, v jehož jádru bylo prohlášení o reformě - to je příběh  Imáma Husajna, vnuka Posla Božího.
 
 
Existuje mnoho příběhů o hrdinství a statečnosti, ale žádný není tak významný a věčný, jako příběh člověka, který žil ve světě podobném našemu, ale v době dávno uplynulé
 
 
Pokud jsou ctnosti převálcovány zlem a lidé se uchylují k násilí jako prostředku k naplnění svých zkažených idejí, volání po změně nemůže být hlasitější. Změně, jejíž cíle přesahují nesnáze národů a zahrnují obrodu veškerého lidstva
 
 
Před čtrnácti sty lety jeden vyjímečný muž čelil podobné situaci. Byla mu odepřena základní práva pro svobodu, spravedlnost a rovnost. V době, kdy se vlády nelegálně zmocnil tyranský režim, díky jehož činům a šíření zkaženosti ve společnosti se víra ocitla v nebezpečí zániku, Imám Husajn povstal proti útlaku a nespravedlnosti. Usiloval o navrácení  svobody, míru a rovnosti,  což byly ideály zdokonalené Božím poselstvím, ale zničené těmi, kteří se zmocnili náboženství a jednali v jeho jménu. Bojoval v krátké, leč krvavé bitvě, aby oživil srdce a duši národa. Tento muž pro tuto věc obětoval vše, co měl a co miloval. Vedl revoluci, která se jedním dnem měla stát symbolem naděje utlačovaných a postrachem všech utiskovatelů. 
 
 
V noci, jež předcházela této velké oběti, Imám Husajn naléhal na svoje společníky, aby od něj odešli, poněvadž už prokázali svou věrnost a poslušnost, ale oni zůstali neoblomní a rozhodli se zůstat. V Karbalá, pouštní  krajině situované asi 100 kilometrů na jih od Bagdádu, Imám Husajn, vnuk Proroka Muhammada (sawaws), a jeho 72 mužů se statečně postavili armádě třiceti tisíců po zuby ozbrojených vojáků. V brzkém odpoledni trvalo této masivní vojenské síle méně než čtyři hodiny naprosto zničit a zmasakrovat tuto malou skupinku lidí. Malý tábor Imáma Husajna byl zničen. Všicni muži byli brutálně zavražděni. Ženy a děti byly dány do okovů, a jako zajatci byli vystavováni ponížujícím způsobem po celé říši. Krutá forma vítězovy spravedlnosti byla vykonána. A tak bitva za spravedlnost byla ukončena. Ale brzy tato tragedie měla být oživena v knihách historie jako věčné povstání proti útlaku.
 
 
Přiběh, který obrodí mysli a srdce milionů lidí; příběh o člověku, který se postavil proti tyranskému režimu se vším, co měl, a zvítězil nad mečem tím nejvznešenějším způsobem a svou čistou krví napsal nejslavnější epos o hrdinství a sebeobětování. 
 
Proč vlastně?
 
 
Proč se jeden člověk pustil do malé a krvavé bitvy, o které věděl, že skončí brutálně? Do bitvy, která zanechala jeho rodinu bez ochrany před krutým a zvrhlým nepřítelem? Co hnalo člověka, aby obětoval všechno, co měl a miloval, k uskutečnění svých snů? A proč si miliony lidí na celém světě připomínají  tragedii, která se odehrála před čtrnácti sty lety na řídce osídlené poušti? 
 
 
Lidé se snažili Imáma Husajna přesvědčit, že jediný člověk nedokáže nic změnit a obětovat se je naprosto zbytečné. Ale Imám Husajn skrze tragedii dosáhl triumfu. Tragedie Imáma Husajna je připomenutím nejen pro muslimy, ale pro celé lidstvo, aby povstalo a hledalo pozitivní změnu ve tváři rezignace. 
 
 
Epos imáma Husajna nebyla žádná obyčejná tragedie a imám Husajn nebyl jen tak ledajaký revolucionář. Pro každou utlačovanou komunitu na celém světě je tragedie Imáma Husajna  vzorem.  Boj Imáma Husajna nás učí, že se nikdy nemáme podřídit tyranii, útlaku a falši. Mlčení v tváři tyranie se rovná souhlasu s nespravedlností. Hrdinství imáma Husajna určilo navždy pevný standard proti despotizmu. Vyslalo poselství do všech koutů země, že ačkoli byl Imám Husajn nakonec v bitvě zmasakrován, přesto z ní on a jeho společníci vyšli  jako vítězi. Právě ve jménu  Husajna tyranský režim, proti kterému bojoval, padl 70 let po jeho smrti, a ve jménu Husajna miliony poutníků navštěvují každý rok jeho hrobku, aby mu vzdali hold.
 
 
Den, kdy Imám Husajn v Karbalá padl, byl dnem, kdy byl znovu zrozen, protože revoluce, kterou inspiroval, vyslala věčné  volání po spravedlnosti, které po čtrnáct století proniká do srdcí mnoha lidí.
 
 
My v dnešní době máme obrovskou zodpovědnost - Husajnovo dědictví. Poklad, který každému hledači poskytuje moudrost a  odhodlanost. Husajnovo dědictví je perfektním modelem pro každou utlačovanou společnost, jak přemoci zlo tyranie a útlaku. Vyzýváme každého, aby se přidal k milionům lidí na celém světě a připomínal si smrt tohoto velkého hrdiny a hodnot, za kterými si stál. 
 
 
www.aimislam.com