Qur'án     

 

 

  

   Věříme, že posvátná kniha Qur’án pochází od Alláha (SWT) a byla zjevena Proroku Muhammadu (saw)  jako objasnění všeho, jako vedení lidstvu a je  věčným zázrakem.

   Při čtení Qur’ánu člověk rychle nabývá přesvědčení, že je to Slovo Boží, jelikož nikdo nedokáže vytvořit tak dokonalé  vedení , dotýkající se každého aspektu života.

   Člověk není schopen napsat nic tomu podobného díky vznešenosti jazyku a ani Qur’án nijak upravit, či pozměnit.

  

   Qur’án, který máme dnes je naprosto stejný jako ten, který byl zjeven našemu milovanému Proroku Muhammadu (saw) a kdokoli , jenž tvrdí opak je buďto důmyslný lhář nebo v hlubokém omylu, protože Alláh sám říká :

 

 

   (Qur'án 41 :42)

 

 

  ,,On zná ty, kdož nevěří v připomenutí, když přijde k nim, přestože je to Písmo vzácné

  a nic falešného se doň ni zpředu ni zezadu nedostane, vždyť seslání od moudrého, chvályhodného to je!’’

 

 

    Je dalším zázrakem,že po téměř 1400 let Qur’án zůstal nedotčen a nepozměněn a bude takový až do Dne Soudného, neboť je pod ochranou Alláha samotného (SWT).

 

    Kniha Alláha (SWT) je jako oceán. Méně učení, jako například děti, shromažďují kamínky a mušle z jeho pobřeží. Učenci a myslitelé jsou jako lovci perel, přinesou z něj tu nejvyšší filozofii, moudrost a zákony dokonalého způsobu života.

 

    Dalším potvrzením zázračné povahy Qur’ánu je také to, že s postupem času, rozvojem vědy a umění, zůstává stále čerstvý a harmonický , jeho vrcholné myšlenky a cíle jsou zachovány. Není v rozporu s vědeckými fakty a neprotiví se pozitivnímu filozofickému myšlení.

 

     Právě naopak samotná vědecká  či  filozofická díla často obsahují několik nesrovnalostí, protichůdností a mylných tvrzení. S pokrokem ve vědeckých výzkumech a  s novými vědeckými teoriemi se totiž ukázalo, že i ti největší filozofové Řecka jako byl Sokratés, Plató či Aristotel občas chybovali.