PROROK MUHAMMAD

 

(nechť Bůh žehná jemu a jeho rodině)

 

Kapitola 1.

 

Narození a začátek zjevení

 

Muhammad al-Mustafá (sawaws), poslední prorok Boží, se narodil v Mekce, Arábii, 17. Rabi’ul Awwal, 1. roku Slona (Ámul Fíl), 570 n.l.

 

Narodil se v rodině Banú Hášim z kmene Qurajš, která byla nejvznešenější a nejctěnější z arabských rodů. Banú Hášim byli potomci Ismaela (a.s.), syna proroka Abrahama (a.s.).

 

Prorokův dědeček, Abdul Muttalib, byl náčelníkem rodu Hášimovců a také ochráncem Ka’by. Otec Proroka byl Abdulláh a jeho matka Ámina. Jeho otec zemřel několik měsíců před jeho narozením. V šesti letech malý Muhammad (sawaws) přišel také o svou matku a přešel do péče svého dědečka, Abdul Muttaliba. Ale jeho dědeček za čtyři roky také zemřel a tehdy se proroka Muhammada (sawaws) ujal jeho strýc Abú Tálib, stal se jeho ochráncem a vychoval ho ve svém domě. Malý Muhammad (sawaws) vyrůstal v domě svého strýce a dokonce ještě před dosažením adolescence ho doprovázel na obchodních cestách.

 

Prorok Muhammad (sawaws) nezískal žádné formální vzdělání, přesto ale se po dosažení dospělosti proslavil svou moudrostí, zdvořilostí, důvěryhodností a pravdomluvností. Díky svým vznešeným vlastnostem si vysloužil tituly Pravdomluvný a Důvěryhodný – Al-Amín a as-Sádiq. Jeho strýc Abú Tálib říkával: „Nikdy jsme neslyšeli od Muhammada žádnou lež ani se nikdy nechoval nevhodně a nedělal problémy. Nikdy se přespříliš nesmál ani nemluvil nepříhodně.“

 

Pro jeho prozíravost a důvěryhodnost si Proroka Muhammada (sawaws) najala Chadídža bint Chuwajlid, qurajšovská paní známá pro svůj ohromný majetek, jako manažera svých obchodů a nechala ho provádět obchodní transakce. Prorok (sawaws) jednou cestoval do Damašku s jejím zbožím a díky svým schopnostem udělal obrovský zisk. Zanedlouho Chadídža požádala Proroka (sawaws) o ruku a Prorok (sawaws) její nabídku přijal. Po svatbě, ve věku 25 let, se stal správcem bohatství své ženy. Do věku 40 let získal věhlas pro svou moudrost a důvěryhodnost.

 

Odmítal uctívat modly, což bylo v té době běžným zvykem Arabů. Občas se uchýlil do jeskyně Hirá blízko Mekky, kde se modlil a tajně rozmlouval s Bohem.