Kapitola 3.

 

Odchod do Medíny

 

 

V desátém roce své mise, když se Prorok (sawaws) vrátil z „Průsmyku Abú Táliba“ do Mekky, jeho strých Abú Tálib zemřel a zemřela také jeho oddaná žena Chadídža. Od toho dne neměl žádného ochránce ani místo útočiště.

 

Tehdy se mekkánští modloslužebníci rozhodli zosnovat tajný plán, jak Proroka Muhammada (sawaws) zabít a tím zničit islám v samém zárodku. V noci obklopili jeho dům s úmyslem vtrhnout dovnitř a rozsekat Proroka (sawaws) na kusy, když ještě spal. Ale Všemocný Bůh Proroka (sawaws) o jejich úkladech informoval a přikázal mu odejít do Jathribu. Prorok (sawaws) požádal Alího (a.s.), aby si lehl do jeho postele, aby nepřátelé jeho nepřítomnost nepostřehli. Alí se okamžitě rozhodl obětovat svůj život za život Prorokův (sawaws) a spal v jeho posteli. Pak Prorok (sawaws) pod Boží ochranou opustil svůj dům, prošel kolem svých nepřátel nepovšimnut a ukryl se v jeskyni blízko Mekky. Jeho nepřátelé po něm pátrali všude, ale po třech dnech marných snah Proroka (sawaws) nalézt svoje pronásledování vzdali. Prorok (sawaws) opustil jeskyni a vydal se na cestu do Jathribu.