Dohoda u Hudajbíje a dobytí Mekky

 

 

Kapitola 6.

 

V 6, roce Hidžry se Prorok (sawaws) rozhodl vykonat pouť do Mekky. Mekkánci zastavili muslimy na místě zvaném Hudajbíja a nedovolili jim vstoupit do města. Toto střetnutí skončilo mírovou dohodou mezi Prorokem (sawaws) a mekkánskými Qurajšovci. Mírová dohoda utvořila pro Proroka (sawaws) relativně příznivé podmínky k šíření islámu arabským kmenům a také národům od Arábie vzdáleným. Výsledkem Prorokovy (sawaws) aktivity a nezištných snah muslimů v tomto období bylo rozšíření islámu po celém Arabském poloostrově. Byly dokonce napsány dopisy panovníkům jiných zemí jako Persie, Byzantské říše a Habeše, které je zvaly k přijetí islámu.

 

V té době žil Prorok (sawaws) v chudobě a byl na to hrdý. Nestrávil ani chvíli svého života v marnosti. Naopak svůj život rozdělil do tří částí: jednu věnoval Bohu, aby Ho mohl uctívat, jednu ponechal pro sebe, svou rodinu a domácí záležitosti a jednu část věnoval lidem. V této části svého času šířil učení islámu a jeho věd, spravoval záležitosti a plnil potřeby islámské společnosti, odstraňoval veškeré zlo, staral se o potřeby muslimů, posiloval domácí i zahraniční vztahy a podobné záležistosti.

 

Jednou z podmínek mírové dohody byla ta, že Qurejšovci nebudou ubližovat muslimům ani jejich spojencům. Ale tato podmínka byla Qurejšovci porušena, když pomohli Baní  (kmenu) Bakr, spojenci Qurajšovců, proti Baní Chuzá’a, spojenci muslimů. Prorok (sawaws) požádal Qurajšovce, aby dodrželi úmluvu, zrušili spojenectví s Baní Bakr a odškodnili oběti jejich agrese.

 

 Ale Qurejšovci se odmítli řídit  podmínkami ve smlouvě,  Prorok (sawaws) se tedy vydal s dobře vycvičenou armádou směrem k Mekce a v 8. roce Hidžry ji bez jakéhokoli odporu dobyl.

 

Město, které odmítlo jeho poselství, spiklo se proti jeho stoupencům a chtělo se ho navždy zbavit, bylo vydáno na jeho milost. Prorok Muhammad (sawaws) se obyvatelů Mekky zeptal: „Co ode mne můžete očekávat?“ „Nic jiného než milost, šlechetný pane!“, odpověděli. Pokud by si to byl přál, mohl z nich všech učinit své otroky. Ale Muhammad (sawaws) – ‚Milosrdenství pro celý svět‘- řekl: „Řeknu vám to, co prorok  Josef řekl svým bratrům – dnes na vás nepadne hana a Bůh vám odpustí, neboť On je Milosrdný a Milující. Jděte, jste volní.“

S pádem Mekky byla poslední překážka v šíření učení islámu odstraněna a mnoho lidí a kmenů Arabského poloostrova začalo přijímat Prorokovo poselství. Proto je 9. rok Hidžry znám jako ‚Rok delegací‘ díky nezvyklému počtu delegátů, kteří přicházeli vzdát hold Prorokovi do Medíny.