Poslední Hadž a smrt Proroka

                                                                                            Kapitola 7.

 

 

Poslední Hadž a smrt Proroka

 

V desátém roce Hidžry se Prorok rozhodl vydat na Hadž (výroční pouť). Vyzval Muslimy, aby se k němu přidali a obeznámili se s rituály poutě. Ačkoli to byla jediná pouť Proroka (sawaws), je známá jako ‚Hadždžatul widá‘ – Poslední pouť. Prorok Muhammad (sawaws) se chopil příležitosti nebývalého množství shromážděných lidí, aby muslimům připomněl důležité hodnoty islámu.

 

Na cestě zpátky do Medíny se zastavil u Ghadír Chummu a pronesl dlouhou řeč, ve které shrnul hlavní body islámu, zpravil muslimy o své blízké smrti a určil Alího ibn Abí Tálib svým nástupcem. V Medíně Prorok onemocněl a po několika dnech zemřel. Podle existujících tradic byla jeho poslední slova radou týkající se práv žen a otroků.