La Martinova pocta proroku Muhammadovi

 

 

Kapitola 8.

 


 

Francouzský historik 19. století La Martine píše následující řádky ve své Histoire de la Turquie (1854) o Prorokovi islámu:

 

„Nikdy si muž – ať dobrovolně či nedobrovolně – neurčil vznešenější cíl, neboť tento cíl byl nadlidský: vyvrátit pověry, které zasahovaly mezi člověka a jeho Stvořitele, aby dal Boha člověku a člověka Bohu; aby obnovil logickou a svatou myšlenku božství v chaosu hmotných a deformovaných božstev modloslužebnictví, který tehdy panoval...“

 

„Pokud znamenitost cíle, omezenost prostředků a ohromující výsledky jsou pravými kritérii lidského génia, kdo by se odvážil srovnávat jakéhokoli velikého muže v moderní historii s Muhammadem?“

 

„Filozof, řečník, apoštol, zákonodárce, válečník, dobyvatel ideí, obnovitel racionálních dogmat kultu bez model; zakladatel dvaceti pozemských císařství a jednoho duchovního, to jest Muhammad. Co se týče veškerých hodnot, podle kterých může být lidská velikost měřena, ptáme se, existuje nějaký větší muž než on?“