1. Tauhíd - Víra v Jediného Boha

 

 

Základním aspektem víry je úplné přijetí Alláha (SWT)  jako jediného Boha Stvořitele všech světů a vesmíru, Věčného, Dobrotivého a Milosrdného.

Alláh nemá partnery, nic se Mu nevyrovná, nezplodil a nebyl zplozen. Žádná bytost neobsáhne Jeho opravdový stav (bytí), ani by se neměla o to pokoušet, protože  je to zbytečné a přivádí to mysl k šílenství.

Každý, kdo tvrdí, že Bůh neexistuje, je v podstatě lhář a pošetilý, jelikož nikdy nemůže popřít a vyvrátit Jeho existenci, ať již vědecky nebo filozoficky. A protože On je Jediný a nic mu není rovno, nikdo v tomto relativním světě jej nemůže popsat fyzicky, tudíž všichni uctívači model a ti, kteří připisují tvář nebo tělo Bohu se mýlí..Přisuzovat tvář Tomu, kdo je nad  naše omezené chápání by bylo rovno lži a přidávání falešného vzhledu a zpodobnění. Dále také tvrzení, že někdo může vidět Alláha fyzicky sedícího na Trůně jako bájnou bytost není pravdivé a nesmí být nikdy přijato..

Všemohouci Stvořitel přivedl k existenci vše a stvořil vše perfektní a nic v tomto vesmíru není nedokonalé. On je Jediný a není na ničem a nikom závislý. Překrásná jsou Jeho Jména!!!