3. Nubuwwat - Víra v Proroky

 

    Je to víra v proroky Boží (mír budiž s nimi), kteří vynikají nade vše lidstvo, pro které byli Alláhem sesláni.

Všichni proroci jsou dokonalí a bezhříšní (ma'sumin).  Prorok Muhammad Mustafa (mír budiž s ním a s jeho rodinou) je posledním prorokem Božím a jejich pečetí a žádný další již nikdy nepříjde. Počet proroků, kteří byli sesláni Alláhem je 124 000 a každému národu bylo skrze ně dáno vedení . Nejvýznamnější poslové pocházejí z jedné rodové línie a o mnoha z nich se zmiňuje Qurán, kdo byli a jaké bylo jejich poslání na zemi.  Jejich poselství bylo vždy stejné a mělo jediný účel.

 

Každý stanovil zákony Jediného Boha-Alláha a ukázal lidstvu způsob života. Od prvního stvoření lidstva , byl vždy prorok na zemi a prvnim z nich byl Adam (mír budiž s ním). Toto vedení pokračovalo až k poslednímu proroku Muhammadu (mír budiž s ním a jeho rodinou), který učil lidstvo zákony Alláha svým vlastním příkladem dokonalého chování. Ukončil a zdokonalil tak jediné pravé náboženství-Islám.

Se zjevením poslední svaté knihy - Quránu, která je nejochráněnější a nejdokonalejší knihou Alláha pro nás, zavedl jako součást své mise všechny praktické zákony pro lidstvo, aby jej mohlo následovat a dosáhnout duchovní dokonalosti. Významní proroci jako Noe, Abrahám, Ismael, Izák, Jakub, Josef, David, Šalamoun, Mojžíš , Jan a Ježíš (mír budiž s nimi)- ti všichni pocházejí z jedné požehnané  rodové línie počínající Adamem  a končící posledním prorokem Muhammadem (mír a požehnání s ním a jeho rodinou).

 

 

Je nutno poznamenat, že ten, kdo připisuje nedokonalost či chyby těmto Alláhem vedeným bytostem, je tak vlastně připisuje přímo Alláhu, který je mimo všech nedokonalostí a chyb. Připuštění takových názorů je také odmítnutím poselství Alláha jako takového.