Co o něm řekly známé osobnosti?

06.02.2013 09:31

 

Annie Besant (1847-1933), britská  spisovatelka, teosof, bojovnice za ženská práva, 
   
úryvek z kolekce jejích přednášek pod jménem The Life and Teachings of Muhammad ( Život a učení Muhammada) , Madras 1932, p 4 :
 
,,Je nemožné, aby ten, jenž studuje život a charakter velikého proroka Arábie a jenž ví, jak učil a jak žil,aby pak cítil něco jiného než úctu k tomuto úžasnému proroku, jednomu z největších poslů Boha. A i když vím, že v tom, co píšu budu říkat mnoho věcí, které už vám jsou dobře známy, přesto když je znova čtu, tak sama cítím novou vlnu obdivu a nový pocit úcty k tomuto ohromnému arabskému učiteli.''
 
 
 
 
 
Thomas Carlyle ( 1795 – 1881) skotský filozof, historik, spisovatel
 
 
úryvek z jeho díla Heros and Heros Worship
 
 ,, ...Jak mohl jeden člověk jednoduše zformovat válčící kmeny a beduíny do nejmocnějšího a nejcivilizovanějšího národa v méně než dvou dekádách ?....Lži (pomluvy), které se s horlivostí nahromadily okolo tohoto muže (Muhammada), jsou pouze ostudou nám samotným..... Tichá a ohromná duše, jedna z těch,která dokáže být jen svědomitá. Měl rozzářit svět, Stvořitel mu tak nařídil.''
 

 

 

     
Reverend Bosworth Smith
 
úryvek z jeho knihy Mohammed and Mohammadanism, London 1874, p. 92:
 
,, Byl císařem a papežem v jednom; byl tím však bez papežovy samolibosti a bez císařových legií: bez stálé armády, bez osobních strážců, bez pevných příjmů ; pokud měl někdy nějaký muž právo říct,že vládnul z Boží moci, pak to byl Muhammad, protože měl  veškerou moc, ale bez nástrojů k ní a bez podpory.''
 
 
 
 
Montgomery Watt (1909-2006), skotský historik, univerzitní profesor arabštiny a islámských studíí
 
píše v knize : Mohammad at Mecca, Oxford 1953, p. 52:
 
 
,,Jeho odhodlanost snášet pronásledování za svou víru, vysoký morální charakter lidí, kteří v něj věřili a vzhlíželi k němu jako k vůdci a velikost jeho konečného úspěchu- to vše svědčí o jeho bezúhonné podstatě. Domnívat se, že Mohammad byl podvodník, způsobuje více problému než řeší. Kromě toho, nikdo z velkých osobností historie nebyl tak uboze oceněn západem jako Mohammad.''
 

 

 

George Bernard Shaw (1856-1950) irský dramatik, politický aktivista, kritik, držitel Nobelovy ceny za literaturu
 
úryvek z knihy : The Genuine Islam, Vol.No.8, 1936.
 
,, Já věřím, že pokud by se muž jako on ujal vlády nad moderním světem, byl by úspěšný v řešení všech problémů způsobem, který by přinesl tolik potřebný mír a štěstí. Studoval jsem toho muže a podle mého názoru vůbec není antikrist. Musí být nazýván Spasitel lidství. Předpověděl jsem o víře Mohammada, že bude přijata zítřejší Evropou, tak jak už začla být přijímána Evropou dnešní.''