Imám Hasan(as) a Imám Husejn(as)

23.08.2011 17:24

 

 

Sunnitské tradice o Imámu Husejnu (as) a Hasanu (as)

 
 

V tomto článku budou prezentovány některé tradice zaznamenané ve sbírkách sunnitských hadítů,

 které se týkají Imáma Husajna (as) a Hasana (as).

 

 

Prorok Alláhův  (saw) řekl:

 

,, Al Hasan a Al Husajn jsou vůdci mladých v Ráji a Fátima je vůdkyní žen.'' 

 

 

Sunnitské reference:

 

(1) Sahih al-Tirmidhi, v5, p660, na základě vyprávění Abu Sa'id and Hudhayfa

(2) Sunan Ibn Majah, Introduction 8

(3) al-Tabarani, podle vyprávění: Umara, Alího, Džábira, Abu Hurayry,

    Usamah Ibn Zaid, al-Baraa, Ibn 'Adi, a Ibn Masud.

(4) al-Kubra, od al-Nisa'i

(5) Musnad Ahmad Ibn Hanbal, v1, pp 62,82, v3, pp 3,64, v5, p391

(6) Fada'il al-Sahaba, od Ahmad Hanbal, v2, p771, Traditice #1360

(7) al-Mustadrak, od al-Hakim, v3, pp 166,167

(8) Hilyatul Awliyaa, od Abu Nu'aym, v5, p71

(9) Majma' al-Zawa'id, od al-Haythami, v9, p187

(10) Tuhfatul Ashraf, od Lumzi, v3, p31

(11) Ibn Habban, jak zmíněno v  al-Mawarid, pp 551,553

(12) al-Sawa'iq al-Muhriqah, od Ibn Hajar Haythami, Ch. 11, section 3, p290

(13) Mishkat al-Masabih, od Khatib al-Tabrizi, English Version, Tradice #6154

 

                                                                       -------------------------------------------------------------------------------------------------

Dále bylo vyprávěno:

 

     Posel Alláhův řekl :   ,,Husajn je ze mne a já jsem z Husajna.''

 

Sunnitské reference:

 

(1) Musnad Ahmad Ibn Hanbal, v4, p172

(2) Fadha'il al-Sahaba, od Ahmad Hanbal, v2, p772, Tradice #1361

(3) al-Mustadrak, od al-Hakim, v3, p 177

(4) Amali, od Abu Nu'aym al-Isbahani, p 64

(5) al-Kuna wal Asmaa, od al-Dulabi, v1, p88

(6) al-Tabarani, v3, p21

(7) Adab by al-Bukhari, také al-Tirmidhi a Ibn Majah, jak uvedeno v :

(8) al-Sawa'iq al-Muhriqah, od Ibn Hajar Haythami, Ch. 11, section 3, p291

(9) Mishkat al-Masabih, od Khatib al-Tabrizi, English Version, Tradice #6160

 

Poslední část této výše uvedené tradice pravděpodobně znamená, že Imám  Husejn (as) svým sebeobětováním a své rodiny zachránil náboženství Proroka Muhammada (saw) od úplného zničení.

 

                                                                ------------------------------------------------------------------------------------------

 

Abu Huraira vyprávěl :

 

Prorok (saw) pohlédl na Alího, Hasana, Husajna a Fátimu a řekl: ,,Já jsem ve válce s tím, kdo bude proti vám bojovat, a v míru s těmi, kteří jsou v míru s vámi.''

 

     

Sunnitské reference:

 

(1) Sahih al-Tirmidhi, v5, p699

(2) Sunan Ibn Majah, v1, p52

(3) Fadha'il al-Sahaba, od Ahmad Ibn Hanbal, v2, p767, Traditice #1350

(4) al-Mustadrak, od al-Hakim, v3, p149

(5) Majma' al-Zawa'id, od al-Haythami, v9, p169

(6) al-Kabir, od al-Tabarani, v3, p30, také v  al-Awsat

(7) Jami' al-Saghir, od al-Ibani, v2, p17

(8) Tarikh, od al-Khateeb al-Baghdadi, v7, p137

(9) Sawaiq al-Muhriqah, od Ibn Hajar al-Haythami, p144

(10) Talkhis, od al-Dhahabi, v3, p149

(11) Dhakha'ir al-Uqba, od al-Muhib al-Tabari, p25

(12) Mishkat al-Masabih, od Khatib al-Tabrizi, English Version, Tradice #6145

 

                                                 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nebo :

 

Posel Boží řekl:    ,, Ten, kdo miluje Hasana a Husejna, miluje mne a ten, kdo je rozhněvá, rozhněval i mne.''    

 

Sunni reference:

 

- Sunan Ibn Majah,

- al-Mustadrak, od al-Hakim, from Abu Hurairah

- Musnad Ahmad Ibn Hanbal, jak uvedeno:

- al-Sawa'iq al-Muhriqah, od Ibn Hajar Haythami, Ch. 11, section 3, p292

                                               ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

A také bylo vyprávěno, že :

 

Posel Alláhův řekl:

 

,, Pojmenoval jsem Hasana a Husajna a Muhsina jmény synů Árona, jež jsou Šhubar, Šhubair a Mušbir.''

 

 

Sunnitské reference:

 

(1) Sunan Abu Dawud al-Tilyasi, v1, p232 (bez zmínění Muhsina)

(2) Fadha'il al-Sahaba, od Ahmad Ibn Hanbal, v2, p774, Tradice #1365

(3) al-Mustadrak, od al-Hakim, v3, pp 165,168

(4) Kashf al-Astar, od al-Bazzar, v2, p416

(5) Ibn Habban, jak uvedeno v al-Mawarid, p551

(6) al-Tabarani, v3, p100

(7) Idhaah, Abdul Ghani,od Salmana al-Farsiho

(8) al-Mu'jam, od al-Baghawi, jak uvedeno v:

(9) al-Sawa'iq al-Muhriqah, by Ibn Hajar Haythami, Ch. 11, section 3, p292

 

Třetí syn Fátimy (as) byl předem pojmenován Prorokem jako Muhsin a byl předčasně narozen mrtvý po smrti Proroka (saw) .

 

                                               ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Usámah ibn Zayd vyprávěl :

 

Šel jsem jedné noci za Prorokem (saw) a na něco jsem se ptal, načež Prorok vyšel s něčím (nevěděl jsem s čím) pod svým pláštěm. Když jsem domluvil o mé věci, zeptal jsem se ho, co má  pod pláštěm a když jej otevřel, uviděl jsem Hasana a Husajna na jeho bocích. On pak řekl :

 

,, Toto jsou moji synové a synové mé dcery. Ó Alláhu, miluji je, proto Tě snažně prosím, abys miloval je a ty, kteří je milují.''

 

Sunnitské Reference:

 

- Sahih Tirmidhi, per:

- Mishkat al-Masabih, od Khatib al-Tabrizi, English Version, Tradice #6156

 

                                               ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Anás ibn Málik vyprávěl:

 

Když byl Alláhův Posel (saw) dotázán, kteří členové jeho rodiny jsou mu nejdražší, odpověděl:

 

,,Al Hasan a Al Husajn.'' Říkával Fátimě : ,,Zavolej mé dva syny ke mně, '' a pak si k nim přivoněl a přivinul je k sobě.''

 

    

Sunnitské Reference

:

- Sahih Tirmidhi, per:

- Mishkat al-Masabih, od Khatib al-Tabrizi, English Version, Tradice #6158

 

                                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Imám Husajn (as) řekl : 

 

,, Nevidíte, že pravda není následována a od falše není odrazováno ? (Situace je tak závažná), že si věřící přeje setkání s Alláhem (zemřít) . A já dnes nevidím smrt jinak než jako blahobyt a život s tyrany  jako znechucení a hanbu.''

 

 

     

Sunnitské Reference: 

 

Hilyatul Awliyaa, by Abu Nu'aym, v2, p39

 

                                                    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Al- Buchári vyprávěl od Ibn Abi Na'm:

 


Slyšel jsem Proroka říkat :


,, Oni, ( Al Hasan a Al Husain) jsou mé dvě sladce vonící květiny na tomto světě.''

Sunnitské Reference: Sahih al-Bukhari, Arabic-English, v8, Tradice #23

 

                                          -----------------------------------------------------------------------------------------------------------            

Dále  al-Buchári vyprávěl od Ibn Abi Nu'm:


Někdo se ptal Abdulláha ibn Umara jesti může muslim zabít mouchy.
Slyšel jsem jej odpovědět, : ,,Lidé Iráku se ptají na zabíjení much, zatímco sami zabili syna dcery Alláhova posla. Prorok řekl, Oni (Hasan a Husajn)  jsou mé dvě sladké bazalky v tomto světě.''


Sunnitské Reference: Sahih al-Bukhari, Arabic-English, v5, Tradice #96

 

                                          -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyprávěl Anas Ibn Málik :

,,Hlava Husajna byla přinesena Ubajdulláhu ibn Ziyádu (guvernér Jazída) a byla položena na podnos, a pak si Ibn Ziyad začal hrát s klackem na nose a ústech Husajnovy hlavy říkajíc něco o jeho hezkých rysech. Anás řekl : ,, Al-Husajn se podobal Proroku více než kdokoli jiný.''Sunni Reference: Sahih al-Bukhari, Arabic-English, v5, Traditice #91