Návštěva Svatých Míst

15.07.2010 14:07

(Ziyarah)

 

 Jedna z nepovinných praktik, která odlišuje šíjity od ostatních islámských sekt, je pozornost věnovaná pouti ke svatým místům, jako jsou hroby proroka Muhammada (saw) a dalších Imámů (as) .

 

 

 

 

  Tyto návštěvy – ziyarah se konají na doporučení Imámů (as), kteří neustále přesvědčovali a povzbuzovali své stoupence – šíjity k jejich provádění, aby tak dosáhli velké odměny od Alláha (SWT).

Je to jedna z nejlepších forem uctívání Alláha (SWT) po povinných.Věřící přicházejí pozdravit své zesnulé vůdce, recitují dua Alláhu a ziarat. 

 

Dotýkání se, či líbání hrobu Proroka (saw) nebo Imámů (s) neznamená širk (přidružování k Alláhu), ani to nijak nepřiřazuje danou osobnost na úroveň Alláha (swt) , protože Alláh (swt) Jediný má absolutní moc nad tímto vesmírem a muslimové jsou Mu odevzdaní, uctívají Jej a žádají pomoc pouze od Něj. Návštěva svatých míst je výrazem respektu. Kdyby Prorok (saw) nebo Imámové (s) byli naživu, tak by jim lidé z úcty a lásky podávali ruce a libali by je. Jelikož jsou však mrtví a věřící vědí, že jejich těla leží v hrobech a možná i jejich duše, tak zůstává dotýkání se a líbání hrobu způsobem jak obnovit přísahu věrnosti a oddanosti těmto vůdcům. Lidé dobře vědí, že jsou hroby vyrobeny z obyčejných běžných materiálů a že nezpůsobují ani užitek ani škodu těm, kteří se jich dotýkají. Respekt a pocta patří tomu, co hrob reprezentuje – duše velkých osobností.

Pokud je dotýkání se těchto hrobů širk, proč tedy miliony muslimů sahají na kameny Káby? Všichni muslimové souhlasi, že Prorok Muhammad (saw) líbával Al Hadžar al Aswad  (Černý kámen).