Pojednání o právech

15.02.2013 14:53

Autorem této knihy je čtvrtý imám, jehož jméno je Alí ibn al-Husajn a.s. Je synem Imáma
Husajna a.s. a Šáhr Banú. Podle některých vyprávění se narodil 5. Šábánu roku 38 po
Hidžre a zemřel mučednickou smrtí 12. Muharramu roku 95 po Hidžre rukou Walída ibn
Abdul Malika. Když se narodil, jeho dědeček imám Alí a.s byl vládcem. Zažil tři roky
Alího a.s. kalifátu a krátké období vlády imáma Hasana a.s., které trvalo pouze několik
měsíců. Byl svšdkem bitvy u Karbalá, která se uskutečnila 61. roku po Hidžre a přežil
´Ášurá....
 
Ve jménu Alláha, Milosrdného, Slitovného
 
.....Věz, a kéž je k tobě Bůh milosrdný, že Bůh pro tebe určil povinnosti respektovat práva,
která tě obklopují v každém pohybu, který učiníš, v každém tvém odpočinku, na každém
místě, kde prodléváš, v každém údu, kterým hýbáš a v každém nástroji, které používáš.
Některá tato práva jsou vetší než jiná. A největším právem, který Bůh pro tebe určil
povinností, je právo k Němu Samému.....