Poselství omylem?

12.09.2011 12:57

 

 

 

 Předal anděl Alláhovo poselství omylem Proroku Mohamadu (saw) místo Alímu (as) ?

 

Odpověď zní NE . Je to nesmysl a výplod těžké ignorance a nevědomosti. 

 

 

Následující článek je výtah z knihy ,,Shi'ites under attack' '  od Muhammada Jawada Chirri.

 

Věří Ší'ité,že Prorok Muhammad (saw) obdržel Boží zjevení omylem a že jej Alláh zamýšlel pro Alího (as)? Udělal anděl chybu ??

 

 

Toto falešné nařčení se šíří v Egyptě, Saudské Arábii ale i jiných arabských zemích, aby tak zdiskreditovalo ší'ity- stoupence rodiny Proroka Muhammada (saw) a vzniklo za doby útlaku ší'itů. Vládci oné doby -Umájovci a Abbasidé považovali všechny stoupence Ahlulbayt (as) jako revoluční a nebezpečné. Konspirovali proti ší'itům, nařkli je z odpadlictví a kacířství, aby povzbudili muslimy k prolévání jejich krve a zmocnili se jejich práv a majetku.

Uplynulo mnoho století útlaku  naplněných terorem a nespravedlností tyranských vladců.

 

 Očekávalo se, že v průběhu nové éry svobody budou chyby minulosti napraveny.

 

Doufalo se, že muslimští učenci podstoupí opravdové studium, aby viděli, jestli je nějaký důvod a ospravedlnění pro tato hrozná nařčení.

 

Je velmi snadné nalézt pravdu.

Stovky knih ší'itských učenců o jejich víře a praktikách jsou volně dostupné.

Pokud by sunnitští učenci četli nějakou z nich, zjistili by, že ší'itská víra je v naprosté shodě s Koránem a s proslulými výroky Proroka Muhammada (saw).

 

Žijeme v době rychlého a snadného pohybu. Je velmi snadné pořádat konference, diskutovat problémy a nalézt řešení.

 

Velice jednoduchý princip spravedlnosti znamená řídit se příkazy Svatého Koránu:

 

,,Vy, kteří věříte! Přijde-li k vám hanebník s nějakou zvěstí, snažte se ji objasnit tak, abyste z nevědomosti své nepoškodili lidi a abyste nemusili litovat toho, co jste učinili.''  (49:6)

 

 Všemohoucí Alláh (SWT) nám přikazuje, abychom se snažili zjistit, jestli je nařčení pravdivé nebo falešné, a  abychom nikoho neodsoudili bez dotazování a bez objasnění.

 

Nevíme o žádném soudu na světě, kde by soudce odsoudil člověka bez výslechu.

 

I přes jednoduchost s jakou dnes lidé mohou nalézt správné informace, zjišťujeme, že ti, kteří šíří nařčení a nenávist mezi muslimy, nepodniknou jediný krok, aby nalezli pravdu, která může spojit muslimský svět.