Proč pláčeme v den Ášúra?

12.09.2011 17:57

 

 Proč ší'ité pláčí na Ášúra, v den kdy u Karbalá zemřel mučednickou smrtí vnuk Proroka Muhammada (sawaws) Imám Husajn (as) ?Plakat pro někoho, koho milujeme, je normální  přirozená věc. Prorok Muhammad (sawaws) přece plakal mnohokrát během svého života, když ztratil někoho, kdo mu byl drahý. Plakal také nad smrtí Husajna, o které věděl velmi dobře prostřednictvím Archanděla Gabriela (sa).
Když vidíme utrpení lidí, nespravedlnost na světě, utrpení muslimů, tak normální člověk s kouskem citu pláče. Je to přirozený instinkt a ukazuje naše měkké sdrce, ten kdo vidí utrpení kolem sebe a ani to s ním nepohne, má srdce z kamene, takový člověk se snad ani nemůže nazývat věřícím.
 
Když známe událost v Karbalá, nemůže nás to přece nechat chladnými,  navíc když šlo  o vnuka Proroka (sawaws). Imám Husajn odmítl uznat tyranské vládce  a obětoval svůj život pro Islám. Bojoval proti útlaku a ochránil  náboženství svého dědečka ( sawaws) před jistou zkázou v rukou Jazída ibn Muáviji,a takto ukázal světu lekci o svobodě a spravedlnosti a pro muslimy je tím největším příkladem postavení se proti útlaku a tyranii.
 
Oživování si této události každý rok nám připomíná boj Imáma  Husajna (as) za spravedlnost a za pravdu a je to pro nás inspirací....když studujeme tuto událost a chování rodiny Imáma Husajna( a.s.) v tak těžké situaci, dává nám to lekce v islámu: jak čelit agresi a nebýt přitom agresívní a nespravedlivý, udržovat modlitbu i v nejtěžší chvíli a mnoho dalších. Je to zhusťěná lekce učení Qur'ánu. Kdo chce rychle znát, jaký je islám, měl by si přečíst o události v Karbalá, stačí jediná bitva.
 
Vzpomínání na tuto událost oživuje a očisťuje duši a posiluje víru.


Světlo Husejnova příkladu hluboce osvítilo i neislámský svět.

 

Drazí sunnitští bratři a sestry, proč Husajn nenašel cestu do vašich srdcí, webových stránek a pátečních kázaní?


Cožpak není historicky doložený fakt uznávaný sunnitskými i ší'itskými učenci, že Imám Husajn svou mučednickou smrtí v Karbalá vzkřísil naše náboženství Islám, kterému hrozil zánik?

 


 
Allahuma salli ala Muhammad wa ali Muhammad