Slavení narozenin

08.09.2011 23:30

 

 

Ohledně chování úcty k narozeninám  Proroka Muhammada (saw) nebo Imámů (as) máme dochovány důkazy ve formě haditů -vyprávění rodiny Proroka Muhammada (saw) v knikách věhlasných ší'itských učenců jako byl např. Šejch Mufid v jeho Masar- aš- Šia nebo dále Šejch at-Ta'ifa - Tusi v jeho díle Misbah al-Mutahadžid. 

 

,,A 17. den měsíce Rabi al Awal bylo narození (maulid) našeho vůdce Posla Božího v úsvitu , ve dni Džum'a (pátek) , v roce Slona. A je to vznešený den, ohromný v požehnání. A spravedliví z rodu Mohameda (Aal Muhamad) jej nikdy nepřestali uctívat a uznávat jeho pravdivost a vybízeli k jeho respektu a konali v něm nepovinný půst. A je vyprávěno od Bohem vedených Imámů, že řekli: 

,Kdokoli se postí 17. den měsíce Rabi al Awal - a to je narození našeho vůdce Posla Božího (saw), Alláh mu zapíše půst za celý rok. A je v něm  doporučeno dávat sadaqa a provést zyarat- návštěvu svatých míst (mashahid) a konat nepovinně dobré skutky a nadchnout lid štěstím .''     (Šejch Mufid, Masr aš Šiah)

 

Pokud jde o půst, dávání sadaqa , konání zyarat, prosby k Bohu, přednášky v den narození Proroka (saw) nebo Imámů (as), není v tom nic špatného, právě naopak. Je nutno zmínit, že i někteří sunnitští učenci nezakazují uctívání narozenin Svatého Proroka (saw).