Učení islámu stručně

15.02.2013 14:41

 

 

Ve jménu Boha milosrdného, slitovného.                                                                                            

Chvála Bohu, Pánu lidstva veškerého,
Milosrdnému, Slitovnému,
vládci dne soudného!
Tebe uctíváme a Tebe o pomoc žádáme,
veď nás stezkou přímou,
stezkou těch, jež zahrnuls milostí Svou,ne těch, na něž jsi rozhněván, ani těch, kdo
v bludu jsou.
 
*********
Ó Bože! Požehnej veliteli Svých poslů a poslednímu ze Tvých proroků,
Muhammadovi a jeho ocištěným potomkům.
Požehnej také všem Svým prorokům a zástupcům.
"Vyzývej k cestě Pána svého moudrostí i kázáním krásným a veď s nimi spor slovy
nejlepšími! Pán tvůj zná nejlépe ty, kdož z cesty Jeho zbloudilí, a zná dobře i ty, kdož
správně jsou vedeni."
(Svatý Qur'án, 16:125)
 
Tato kniha, která byla napsaná relativně jednoduchým jazykem, představuje shrnutí
islámského učení, aby poskytla informace pro ty, kteří nemohou prozkoumat islám
detailně.  Otevřít knihu