VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI O HUSEJNOVI (SA)

05.12.2011 14:39

 

 

 

Antoine Bara, křesťanský učenec,  řekl:

Antoine Bara

,, Kdyby byl Hossejn jedním z nás, vztyčili bychom pro něj vlajku a minaret v každém koutu země, a zvali bychom lidi ke křesťanství.''

 

 

Mahatma Gandhi, indický politický a duchovní vůdce (1869- 1948) :

,, Má víra je, že pokrok Islámu nezávisí na užití meče věřících, ale na základě vrcholné oběti Hussejna, velkého světce. Naučil jsem od něj, jak zvítězit a být zároveň utiskován.''

 

Gandhího první Salt Satyagraha byla inspirována nenásilnou rezistencí Imáma Hussajna (as) proti tyranii Jazída. Gandhí studoval historii Islámu a život Imáma Hussajna (as) a zastával názor, že Islám nereprezentuje dědictví meče, ale dědictví oběti takového světce jako byl Imám Hussajn (as). 

 
 

Charles Dickens, věhlasný anglický romanopisec  (1812-1870)

,, Jestli Hussajn bojoval, aby uhasil své světské touhy....pak nechápu, proč jej jeho sestra, manželka a děti doprovázely. Tudíž dává rozum, že se obětoval čistě pro Islám.''

 

 

Swami Shankaracharya ( současný významný duchovní, guru ) říká :

,, Je to Husajnova oběť, která udržela Islám naživu, jinak by už nikdo na světě jméno Islámu nevzpomněl...''

 

 Sarojini Naidu (1879-1949) významná indická aktivistka za nezávislost, píše :

,,Já gratuluji Muslimům, že byl mezi nimi Hussajn- ohromná lidská bytost, narozen a je uctíván a milován úplně všemi komunitami.''

 

 

 

Simon Ockley (1678-1720), profesor arabštiny univerzity v Cambridge, píše : 

 

,,Potom Hussajn nasedl na svého koně a vzal Korán a položil jej před sebe a když přicházel k lidem, vyzýval je k praktikování svých povinností  říkaje: , Ó Bože, ty jsi má jistota ve všech potížích a má naděje v nepřízni! ' Následně jim připomenul své kvality, urozenost, velikost jeho síly, jeho rodovou linii a řekl: , Považte sami, zdali je nebo není takový člověk jako já lepší než vy; já, který jsem synem dcery proroka, vedle kterého není  další takový na zemi. Alí byl můj otec, Džafar a Hamza- vůdci mučedníků, byli mí strýcové; a posel Boží, s jímž budiž mír, řekl o mne a mém bratru, že jsme vůdci mladých v Ráji. Jestli věříte, že to, co říkám je pravda, protože při Bohu, já nikdy nelžu , protože já vím, že Bůh nenávidí lež. Jestli mi nevěříte, zeptejte se společníků posla Božího (zde je vyjmenoval), a oni vám řeknou to stejné. Nechte mne jít zpět tam, kam mám.'

Oni se zeptali, co mu brání, aby se podrobil nadvládě...' On odpověděl, : ,Chraň Bůh, abych podal ruku k rezignaci mého práva tak bezcharakterním způsobem. Hledám útočiště u Boha před každým tyranem, který nevěří v den zúčtování.''' 

 

[The History of the Saracens, London, 1894, pp. 404-5]

 

 

Robert Durey Osborn (1835-1889), Major of the Bengal Staff Corps.

 

,, Hussejn měl dítě jménem Abdallah, jen rok starého. Doprovázel svého otce v tomto hrozném pochodu. Dojat jeho pláčem, Hosejn vzal své děťátko do náručí a plakal. V tu chvíli střela z řad nepřátel pronikla uchem děťátka a skončila v otcově paži. Husajn položil tělíčko na zem., K Bohu patříme a k Bohu se navrátíme, ' volal: , Ó Bože, dej mi sílu, abych snesl tyto rány!'....Omdlévající žízní, vyčerpaný ranami bojoval s nesmírnou odvahou a porazil několik protivníků.  Nakonec byl srazen zezadu a ve stejnou chvíli bylo mrštěno kopí do jeho zad a složilo ho k zemi, když ten, kdo zasadil tento poslední úder vytáhnul zpět svou zbraň, a nešťastný syn Alího se svalil mrtvý. Jeho hlava byla useknuta od trupu a jeho tělo bylo rozšlapáno pod kopyty koní vítězů; a další ráno byli ženy a mladý pozůstalý syn vedeni do Kůfy. Těla Husajna a jeho stoupenců zůstala nepohřbena na místě, kde padli. Po tři dny zůstali vystaveni slunci a noční rose, supům a potulné zvěři; ale pak obyvatelé sousední vesnice otřeseni hrůzou, že tělo prorokova vnuka zůstane nestoudně ponecháno ladem napospas nečistým bestiím, vzdorovali zlosti Obaidullaha a odvážili se pohřbít tělo mučedníka a jeho hrdinských přátel.''

 

[Islam Under the Arabs, Delaware, 1976, pp. 126-7]