Část 1.

Poselství proroků: Spravedlnost

 

Pro muslimy je prorok Muhammad posledním ze 124 000 proroků, které Bůh poslal jako vedení pro lidskou společnost.

 

 

  Všemocný Bůh říká v Qur’ánu: „Věru jsme vyslali Posly se zjevnými Znameními a seslali jsme s nimi Knihu a Váhy, aby lidé jednali spravedlivě...“ (Qur’án, 57:25)   Všichni velcí prorokové Boha – od Adama k Noemovi, od Abrahama k Mojžíšovi, od Ježíše k Muhammadovi – přišli nastolit spravedlnost ve společnosti.   Každý člověk touží po míru na tomto světě. Ale míru nemůže být dosaženo ve vakuu. Mír je pevně svázán se spravedlností. K dosažení míru je třeba, aby se spravedlnost stala základem našeho společenského systému, jinak trvalého míru nemůžeme dosáhnout.  

 

 

Co je spravedlnost?

 

 

Spravedlnost znamená dávat všechno na své místo, vyvážení věcí ve správném řádu, vytvoření harmonie ve společnosti. Pokud začneme dávat věci kam nepatří, narušíme sociální harmonii a mír.