Část 2.

 

Mír na osobní úrovni

 

 

Mír ve společnosti závisí na míru uvnitř nás samotných. Podle Proroka Muhammada (sawaws) musíme pěstovat smysl pro spravedlnost uvnitř sebe sama vytvářením souladu mezi pocity hněvu a chtíče na jedné straně a rozumem a intelektem na straně druhé; souladu mezi dimenzemi duchovními a dimenzemi tělesnými.

 

Spravedlivý člověk je ten, který má pod kontrolou svůj hněv a chtíč silou rozumu. Tento akt kontroly hněvu a chtíče byl Prorokem Muhammadem (sawaws) nazván ‚velký džihád‘:

 

Jednou, když se armáda muslimů vrátila do Medíny z války, Prorok pozdravil vojáky slovy: „Vítejte, lidé, kteří jste vykonali malý džihád, ale ještě jste neprošli velkým džihádem.“

 

Vojáci se zeptali: „Ó Proroku Boží, co je velký džihád?“

 

Prorok Muhammad (sawaws) odpověděl: „Džihád duše.“

 

‚Džihád duše‘  není vůbec lehký. Musíme získat kontrolu nad svými nejsilnějšími emocemi a žít podle hlasu rozumu a svědomí. Pouze ti, kteří mohou porazit své ego, mohou skutečně nastolit mír ve společnosti.