Archiv článků

Návštěva Svatých Míst

15.07.2010 14:07
(Ziyarah)    Jedna z nepovinných praktik, která odlišuje šíjity od ostatních islámských sekt, je pozornost věnovaná pouti ke svatým místům, jako jsou hroby proroka Muhammada (saw) a dalších Imámů (as) .           Tyto návštěvy – ziyarah se...

Co je islám?

06.07.2010 12:17
Islám je náboženství, které svým stoupencům poskytuje vedení v každém směru života. Je to moderní a poslední verze poselství od Boha skrze proroky Adama, Noema, Abrahama, Mojžíše a Ježíše. Qur'án, svatá kniha islámu, se zmiňuje o dalších prorocích jako Izák, Ismael, David, Sulajmán...

Filozofie zahalování žen

24.06.2010 13:13
„Řekni věřícím mužům, aby klopili své zraky a střežili si svá pohlaví. To je pro ně čistší. Neboť Alláh dobře ví, co dělají. A řekni věřícím ženám, aby klopily zraky a střežily si svá pohlaví a aby neodhalovaly své ozdoby kromě těch, které jsou viditelné...“ (Qur’án,...

Hledani pravdy

15.06.2010 22:12
    Úvod do islámu   Nástrahy moderního světa nás nutí, abychom se vydali do hlubin našeho chápání lidské podstaty a různých kultur. Dalo by se říct, že žijeme ve století kultury a civilizace; obnoveného pokusu o pochopení lidí, společností a co je pro ně drahé z jejich...

Překlad Du'a Kumayl

09.06.2010 22:35
   Du’á Kumajl   Bismilláhi Rahmáni Rahím Nech’t Bůh požehná Muhammadovi a jeho rodině.   Bože, prosím Tě při  Tvém milosrdenství, jež objímá vše, a při Tvé síle, kterou vše podmaňuješ, které se vše podřizuje a před kterou je vše nicotné, i při...

Co je to Du'a

09.06.2010 22:31
Du’á - prosba k Bohu   “ A Když se tě Moji služebníci na Mě zeptají, odpověz, že Já jsem nablízku. Vyslyším modlitbu (du’á) prosícího, když se ke Mně modlí. Nechť mi popřejí sluchu a uvěří ve Mě, aby mohli kráčet cestou pravou.” (2:186)              ...
Záznamy: 21 - 26 ze 26
<< 1 | 2 | 3