Archiv článků

Imám Alí (as)

05.11.2011 23:37
    Výroky Svatého Proroka (saw) ohledně Alího (as) ( sunnitské zdroje)   Svatý Prorok (saw) řekl:   ,,Kdokoli si přeje vidět znalosti Adama, zbožnost Noema, trpělivost Abrahama, inteligenci Mojžíše a uctívání (Boha) a oddanost Ježíše, tak by se měl podívat na...

Proč pláčeme v den Ášúra?

12.09.2011 17:57
   Proč ší'ité pláčí na Ášúra, v den kdy u Karbalá zemřel mučednickou smrtí vnuk Proroka Muhammada (sawaws) Imám Husajn (as) ? Plakat pro někoho, koho milujeme, je normální  přirozená věc. Prorok Muhammad (sawaws) přece plakal mnohokrát během svého života, když ztratil...

Poselství omylem?

12.09.2011 12:57
       Předal anděl Alláhovo poselství omylem Proroku Mohamadu (saw) místo Alímu (as) ?   Odpověď zní NE . Je to nesmysl a výplod těžké ignorance a nevědomosti.      Následující článek je výtah z knihy ,,Shi'ites under attack' '  od...

Slavení narozenin

08.09.2011 23:30
    Ohledně chování úcty k narozeninám  Proroka Muhammada (saw) nebo Imámů (as) máme dochovány důkazy ve formě haditů -vyprávění rodiny Proroka Muhammada (saw) v knikách věhlasných ší'itských učenců jako byl např. Šejch Mufid v jeho Masar- aš- Šia nebo dále Šejch at-Ta'ifa -...

Proč se ší'a modlí na kameni?

06.09.2011 19:47
    Naši muslimští bratři mají nesprávné chápání o tom, proč ší'ité vykonávají prostraci (sadždu) na hliněné destičce. Někteří věří,že se tak ší'ité dopouštějí širku(přidružování rovných k Alláhu). Abychom objasnili tento problém, musíme pochopit ...

Imám Hasan(as) a Imám Husejn(as)

23.08.2011 17:24
    Sunnitské tradice o Imámu Husejnu (as) a Hasanu (as)     V tomto článku budou prezentovány některé tradice zaznamenané ve sbírkách sunnitských hadítů,  které se týkají Imáma Husajna (as) a Hasana (as).     Prorok Alláhův  (saw)...

Otázka k taqíji

18.08.2011 21:50
  Jestli je taqíja v islámu povolená, proč ji tedy Imám Husajn (as) nepraktikoval sám? Proč všechno obětoval na oltáři pravdy a neuchýlil se raději k taqíji?   Odpověď : Taqíja je založena na principu volby menšího zla. Říct lež ve strachu o život není takový hřích jako zničit...

Ukrytí víry

18.08.2011 17:37
Ukrývání, Ochránění - Taqíja   Taqíja je další praktika šíjitského učení, která je ověnčená spoustou lží a pomluv. Taqíja znamená skrývání své vlastní víry pod nátlakem a je zmíněna ve Svatém Qur'ánu na třech místech:     ,,Nechť si věřící neberou nevěřící za...

Den Spasení Lidstva

12.01.2011 17:48
   Po ukon čení poslední Hadže( pouti) 18.dne měsíce Dhul - hidža a 10 let po přesídlení (hidžra), se Prorok Muhammad (mír a Boží požehnání budiž s ním i s jeho rodem) spolu s ostatními muslimy vracel k Medíně . Avšak krátce po rozdělení s poutníky u Džohfy,...

Kdo se odvrátil od slepce?

17.07.2010 23:10
‘Abasa Watawalla ( Zakabonil se a odvrátil)   1.   Zakabonil se a odvrátil, 2.   že slepec se na něho obrátil. 3.   Co můžeš vědět? Snad on chtěl se očistit 4.   či připomenutí vyslechnout, a prospěšné mu to mohlo být. 5.  ...
Záznamy: 11 - 20 ze 26
<< 1 | 2 | 3 >>