Archiv článků

Pojednání o právech

15.02.2013 14:53
Autorem této knihy je čtvrtý imám, jehož jméno je Alí ibn al-Husajn a.s. Je synem Imáma Husajna a.s. a Šáhr Banú. Podle některých vyprávění se narodil 5. Šábánu roku 38 po Hidžre a zemřel mučednickou smrtí 12. Muharramu roku 95 po Hidžre rukou Walída ibn Abdul Malika. Když se narodil, jeho...

Učení islámu stručně

15.02.2013 14:41
    Ve jménu Boha milosrdného, slitovného.                                                                     ...

Co o něm řekly známé osobnosti?

06.02.2013 09:31
  Annie Besant (1847-1933), britská  spisovatelka, teosof, bojovnice za ženská práva,      úryvek z kolekce jejích přednášek pod jménem The Life and Teachings of Muhammad ( Život a učení Muhammada) , Madras 1932, p 4 :   ,,Je nemožné, aby ten, jenž...

Definice muslimské jednoty

04.02.2013 14:34
  ,,Hle, tato vaše obec (ummah) je obcí jedinou a Já Pánem jsem vaším, uctívejte Mne tedy!'' (Korán, 21:9)    Výše uvedený verš z Koránu naznačuje ideál předepsaný Alláhem, kterého  bychom se všichni měli snažit dosáhnout.   Pokud se však podíváme na...

Půst v den Ašura

23.11.2012 13:38
,, Prorok Muhammad (mír budiž s ním) přišel do Medíny v prvním roce Hidžry a všimnul si, že se Židé postí. Zeptal se jednoho ze svých společníků:,,Proč se Židé postí?'' Jeho společník mu odpověděl :,,Židé si připomínají den, kdy byli prorok Mojžíš (sa) a dítka Izraele zachráněni před...

Řeč Bibi Zajnab bint Alí na dvoře Jazída

15.11.2012 15:02
        Sestra imáma Husejna a.s. Zajnab s.a. pronesla řeč na dvoře Jazída, kam byla předvedena spolu s ostatními ženami a dětmi  z Husejnovy rodiny po masakru v Karbalá:   „Všechna chvála patří Alláhu...

Chutby, listy a rčení

06.08.2012 11:57
  Nahdžul Balagha ( Vrchol rétoriky či Cesta k dokonalosti) -je kolekce některých dopisů, projevů, tafsíru a rčení Imáma Alího (as) na téma metafyziky, teologie, uctívání Boha, prvního stvoření, odříkání si (zuhd), bohabojnosti (taqwa), tohoto a příštího života, sociální spravedlnosti,...

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI O HUSEJNOVI (SA)

05.12.2011 14:39
      Antoine Bara, křesťanský učenec,  řekl: ,, Kdyby byl Hossejn jedním z nás, vztyčili bychom pro něj vlajku a minaret v každém koutu země, a zvali bychom lidi ke křesťanství.''     Mahatma Gandhi, indický politický a duchovní vůdce (1869- 1948)...

Proč ÁŠURA?

30.11.2011 18:49
  Bismilláhi rahmáni rahím     Co vlastně činí příběh Imáma Husajna tak fascinujícím?    Co činí osobnost Imáma Husajna tak jedinečnou?   Co přitahuje ročně dvěstě milionů lidí, aby navštívili jeho hrob?   Co činí tento hrdinský příběh, starý...

Íd al- Ghadír

15.11.2011 23:59
  ***Íd al - Ghadír -18th Dhul hadž***     Íd al- GHADÍR je nejvýznamnějším svátkem Všemohoucího  Alláha a také rodiny Svatého Proroka (saw). Všichni Proroci, které Alláh stanovil, tento den slavili a udržovali jeho posvátnost. V nebesích je nazýván jako ,Den slíbené...
Záznamy: 1 - 10 ze 26
1 | 2 | 3 >>