Mučednická smrt Imáma Alího (as)

 

 

Po bitvě u Nahrawanu se skupina Kháridžitů denně scházela v Mekce,aby truchlili nad těmi, jež byli v boji zabiti. Jednoho dne si řekli, že pláč a posedávání nemá žádný užitek a domluvili se na atentátu tří osob, které podle nich zničili islámský stát a zabili jejich bratry. Chtěli zavrždit Alího, Muáviju a Amra ibn Aase. Pozvali si k tomu tři dobrovolníky. Ibn Muldžim se chtěl ujmout vraždy Alího, Hadžadž bin Abduláh vraždy Muáviji a Amr bin Bakr Taimími chtěl zabít Amra ibn Aase. Tito tři si dali závazek, že svůj plan uskuteční 19. Ramadánu. Pak se každý z nich vypravil na místo své mise. Bohužel, poslední dva nebyli úspěšní a nedosáhli svého cíle, zatímco Ibn Muldžim ano.

 

 

Ibn Muldžim přijel do Kůfy, aby kontaktoval nepřátele Alího a mohl žít v jejich domě,než nadejde domluvený den.

Jednoho dne potkal na ulici Alího a chtěl se před ním schovat. Alí mu však řekl:

,,Já vím, za jakým účelem jsi přišel do Kůfy.’’

Jakmile Ibn Muldžim zaslechl slova Alího, celý se roztřásl, až jej nohy nemohly dále nést. Řekl:

,,Ó Alí, když je to tedy tak, nařid,ˇ abych byl zabit nebo mě uvrhni do vězení, nebo mě dej vyhostit.’’

 

Alí na něj pohlédl a řekl: ,, Přestože mohu uvést do praxe všechny tvé návrhy, Islám nepokládá za správné trestat za činy, které ještě nebyly spáchány. Tudíž jsem povinen tě nechat jít. Snad svého rozhodnutí budeš litovat.’’

 

 

19.Ramadánu, 40 let po Hidžře, Imám Alí (mír budiž s ním) přišel do mešity v Kůfě, pronesl volání k ranní společné modlitbě (adán) a muslimové se za ním začali řadit . Modlitba začala a Abdurahmán Ibn Muldžim s jeho spojenci stáli v první řadě. Pozorovali Alího každý pohyb a pod svým oblečením měli schované naostřené meče namočené v jedu.

 

Právě když se Imám Alí (as) dotkl čelem země (sadžda), Ibn Muldžim vystoupil z řady a připlížil se k modlitebně. Jakmile Alí zvedal hlavu ze země, zasadil mu smrtící ránu do čela s takovou silou, že mu ho rozštěpil.

 

Krev stříkala z Alího čela mnoha proudy a on vykřiknul: ,,Přísáhám při Pánu Káby, že jsem zvítězil.’’

 

Archanděl Gabriel (s) volal: ,, Přísahám při Bohu, že pilíře vedení jsou zničeny, Alí byl zavražděn ! ‘’

 

Přítomní muslimové jej spolu s jeho syny Husejnem (as) a Hasanem(as) nesli domů.

 

Lidé vybíhali ze svých domovů a zajali Ibn Muldžima a předali ho Hasanovi (as) a Husejnovi(as). Imám Hasan jej uvěznil a informoval o tom svého otce. A Alí mu řekl:

,, Ó synu, tento člověk  je mým vrahem a tvým vězněm. Postarej se o jeho jídlo a vodu a netrap ho. Pokud přežiju, vím co s ním dělat a pokud zemřu, nezasadˇ mu vice než jeden úder..’’

 

Bohužel Imám Alí (as) nepřežil, zemřel o dva dny později, 21.Ramadánu ve věku 63 let. Jeho tělo bylo pohřbeno v tajnosti v Nadžafu, v dnešním Iráku.