Fátima (as) a hidžáb

 

 

Ten, kdo chce poznat, jak hluboký význam měl hidžáb (zahalení) pro Ženu všech světů, ať se zamyslí nad tímto vyprávěním.

 

Jednoho dne Prorok Muhammad( saw) pobýval v domě Fátimy (as), když zaslechli klepání na dveře. Služebná přišla za Prorokem (saw) a řekla :,,Ó proroku Boží, tvůj společník Abdulláh ibn Maqdúm (jenž byl nevidomý) tě přišel navštívit. ‘’

Prorok (saw) ji ihned řekl, ať jej pustí dovnitř. Fátima (saw) rychle vstala a odešla do svého pokoje. Prorok (saw) se jí zeptal : ,,Má dcero Fátimo, kam jdeš?’’ Fátima odpověděla, : ,,Protože přichází tvůj společník, odcházím se před ním zahalit.’’

Prorok Muhammad (saw) řekl:,, Ale má dcero Fátimo, ten společník je slepý a nemůže tě vidět.’’

Fátima (as) odpověděla  : ,, Můj otče, on mě vidět nemůže, ale já jeho ano, proto musím jít .’’

Tak hluboký význam měl hidžáb pro Ženu všech žen – Fátimu (as).

 

 

Tady je však zapotřebí objasnit, že islám nezakazuje ženám spatřit denní světlo světa.

Ve skutečnosti když studujeme život Fátimy (as), zjistíme, že byla velmi aktivní v jak osobním životě , tak ve společnosti. Ve stejný čas však byla velmi opatrná, aby ochránila svou důstojnost a seberespekt , takže se navzdory jejich aktivit nikdy nemísila s cizinci.

 

Přítomnost žen v oblasti kultury, politiky, či v jiných sférách nikdy nebyla zakázána, právě naopak. Pokud je nezbytné, jsou přímo povinny se účastnit činností v těchto oblastech, jako např. ve společnosti, která má nedostatek žen lékařek, ošetřovatelek, učitelek atd., jsou ženy povinny dosáhnout požadované vzdělání a kvalifikace, aby tuto práci mohli vykonávat.

 

Kázání Fátimy (as) v Prorokově Mešitě v Medíne, její služby po boku Imáma Alího (as) ve válkách a v průběhu přesunu z Mekky do Medíny, ale také úloha  a poslání její dcery Zeynab (as) v bitvě u Karbalá, následně pak slovní projev u soudu tyranského chalífy Jazída – to vše jen zobrazuje aktivní a efektní role sehrané těmito největšími ženskými osobnostmi islámu.

 

Fátima Zahra (as) je odkazem čistoty víry a charakteru  všem věřícím ženám světa .

Její vize pro ženy jejího času a i pro ty, které příjdou, byla zachovat se čistou a cudnou jako anděl podle islámských zákonů etiky.

 

Tradice Proroka Muhammada (saw) říká:

 

                                 ,,Zakát (almužna) z krásy ženy je jeji důstojnost a cudnost.’’