Fátima (as) a zbožnost

 

Ten, kdo chce poznat stupeň zbožnosti a služby Alláhu (SWT) Fátimy (as) zjistí, že tato mladá žena je jedním z největších příkladů oddanosti Bohu (swt), jaký kdy historie lidstva zaznamenala. Její chodidla byla oteklá kvůli neustálému stání v modlitbách.

 

Alláh sám (SWT) chválil její uctívání a jejího manžela Alího (as). Po přesunu Proroka Muhammada (saw) do Medíny, Alí(as) na jeho příkaz doprovázel Fátimu (as), ostatní ženy a slabé lidi při cestě do Medíny v malé karavaně. Mekánští nevěřící je však napadli a družina vedená Alím musela čelit spoustě příkořím, díky Alího (as) hrdinství však dorazili v bezpečí.

 

Prorok Muhammad (saw) pospíchal uvítat Fátimu a Alího (s) s nepopsatelnou radostí. Objimal Alího (as) a řekl mu :,, Než jste dorazili, archanděl Gabriel (as) sestoupil ke mně a pověděl mi vše o vaší cestě. Řekl mi vše o vašich modlitbách , o vašem neustálém nočním uctívání, o vašich myšlenkách a rozjímání a všech bitvách po cestě sem. Gabriel (as) zjevil tyto verše od Všemohoucího Alláha (SWT):

 

(Qur’án 3:191)

 

Věru ve stvoření nebes a země a ve střídání noci a dne je znamení pro lidi rozmyslem nadané, kteří vzývají Boha stojíce, sedíce i ležíce a kteří přemýšlejí o stvoření nebes a země a říkají: „Pane náš, Tys věru nestvořil toto vše pro nic za nic - sláva Tobě! Ušetři nás trestu ohně pekelného!

 

    Duchovní nádech těchto veršů přiměl Alího (as) i Fátimu (as) zapomenout na všechny útrapy dlouhé a vyčerpávající cesty, protože Alláh (SWT) přijal jejich soustavné modlitby, prosby, vzpomínání a úvahy.