Súra Insán 76 : 7 - 12

 

      Jednoho dne Hasan(as) a Husejn (as), kterým bylo v té době 5 a 4 roky, onemocněli.

Když je Prorok Muhammad (saw) nezahlédl v mešitě, prisel se na ně do domu Fátimy (as)  poptat a zjistil, že jsou oba nemocní. Navrhl tedy rodičům, aby učinili duchovní příslib Alláhu (swt) - nazr za uzdravení jejich dětí. A tak se oba Alí (as) i Fátima (as) modlili a učinili příslib (nazr) půstu tří po sobě jdoucích dnů, když se zdraví jejich dětí zlepší. Děti byly brzo zdravé a tak se jejich rodiče začali postit. Když to děti spatřili, rozhodli se postit také a spolu s nimi i jejich věrná pomocnice v domácnosti Fida. Toho dne však nebylo v domově žádné jídla, proto se Alí (as) vydal ven za prací. Nic však nemohl najít, ale alespoň se mu podařilo dostat tři kila ječmene na výměnu za upředení tří kilogramů vlny. Fátima Zahra (as) předla vlnu celý den a dokázala utkat pouze jedno kilo, a tak z jednoho kila ječmene umlela mouku a upekla pět bochniků chleba. Když se téměř chystali přerušit půst, někdo zaklepal na dveře :

 

,, Ó lidé domu Proroka, já jsem chudý člověk a nemám co jíst, je něco, co byste mohli udělat, abyste mě nakrmili? ''

 

Načež Alí (as) vstal a dal svůj chléb chudákovi, to stejné učinila Fátima (as) a po ní i děti a také Fida. Přerušili svůj půst vodou a šli si odpočinout.

Další den Fátima (as) upředla další kilo vlny, oddělila kilo ječmene, umlela mouku a upekla pět bochniků chleba. Když se opět chystali přerušit svůj půst, někdo zaklepal :

 

,, Ó lidé domu Proroka (saw), já jsem chudý sirotek, mám hlad, můžete mě nakrmit? ''

 

Když to Alí (sa) uslyšel, vstal a dal sirotkovi svůj chléb, taktéž i Fátima ( as), jejich děti a Fida. A stejně jako předešlý den přerušili půst vodou a šli spát. Když nadešel třetí den, Fátima (as) upředla třetí kilo vlny, umlela mouku a upekla pět bochniků chleba. Když byli připraveni přerušit půst, ozval se za dveřmi hlas :

 

,, Ó lidé domu Proroka , já jsem zajatec, jsem hladový, můžete mě nakrmit ?’’

 

Když to Alí (as) uslyšel, opět vstal a dal mu svůj chléb, taktéž i Fátima (as), její děti a Fida.

 

Pokaždé když  chudák, sirotek a zajatec chtěli vyjádřit svůj vděk za jejich laskavost, Alí (as) řekl :

 

,, Ne, ne, my nečekáme od vás odměnu žádnou za tento akt, my tak činíme z lásky k Alláhu.''

 

  Nyní však děti skutečně onemocněli, nejedli už celé tři dny. Prorok Muhammad (saw) znovu přišel a ptal se na své vnuky. Když na ně pohlédl, třásli se jak listí na podzim (jak uvedeno v hadíthu). Fátima (as) mu vyprávěla, co se v rodine událo.

 

V ten stejný čas přinesl Archanděl Gabriel (s) dar Proroku (saw) od Alláha (swt). Byly to verše z Qur’ánu, súra Insán – Dahr 76: 7-12.

 

 

 ,, A oni důsledně své přísliby plnili a obávali se dne, jehož zlo se rozletí široce,

  a krmili jídlem přes lásku svou k Němu chuďasa, sirotka i zajatce.

  „My krmíme vás z lásky k Bohu a nechceme od vás ani odměny, ani díku velkého,

  my obáváme se od Pána svého dne mračného, pohrom plného.“

  Avšak Bůh je ochránil přede zlem dne toho a zahrnul je jasem a radostí

  a odměnil je za to, co vytrpěli, zahradou rajskou a oděvy z hedvábí....''