Fátima (as) a tasbíh    

  

 

 

 Fátima (as) obstarávala domácnost téměř bez pomoci a Prorok Muhammad (saw) viděl, jak těžce pracovala. Její ruce byly plné puchýřů z nepřetržitého mletí obilí, její krk byl bolestivý od nošení vody, její šat byl špinavý od zametání podlahy. Když Prorok Muhammad (saw) dostal služebné, Alí (as) navrhl Fátimě (as), aby se jej zeptala, jestli by mohla dostat domů pomocnici. Fátima uposlechla a Prorok (saw) jí na to řekl:

 

 ,, Obávej se Alláha, Fátimo, plň si své povinnosti vůči Svénu Pánu a pokračuj ve své domácí práci.’’

Pak ji také řekl, že jí daruje něco, co je lepší než pomocník a než cokoli na tomto světě, jenž by si přála. Ten dar byl tasbíh a je dodnes známý jako Fátimin tasbíh. Její otec (saw) jí řekl, že dříve než ulehne ke spánku má recitovat následujici tasbíh (velebení Alláha) :

 

                  34 krát Alláhu Akbar (Alláh je Nejvyšší, Převeliký)

 

                  33 krát Alhamduliláh (Chvála budiž Alláhu)

 

                  33 krát Subhánalla( Sláva budiž Alláhu)

 

A to prý bude lepší, než mít služebnou. Fátima řekla, že jestli je tohle vůle Boží a Posla Božího, ať se tedy stane.

 

Tasbíh se doporučuje recitovat po každé modlitbě a má mnoho užitku a úlevy pro věřícího, odměny a odpuštění od Alláha (SWT).  Ve skutečnosti pokud by bylo něco lepšího mezi nebem a zemí než toto, Prorok (saw) by to Fátimě (as) daroval..

 

Když byl zabit Hazrat Hamza (ra) v bitvě u Uhudu, Fátima Zahra (as) uhnětla z trochy hlíny na jeho hrobě korálky a používala to jako tasbíh. Půda, kde byli zabiti a pochováni mučedníci, je totiž  čistá. Ještě předtím měla Fátima (as)  modrý provázek z vlny s uzlíky, který sloužil jako tasbíh. Dnes používáme tasbíh vyrobený z hlíny z Karbalá, kde byl zabit Sayid al-Šuhada Imám Hussain (as), abychom si tak připomněli  jeho oběť a uvažovali o čem tauhíd (Jedinost Alláha) je.