Čas pro modlitbu

 
Další podmínkou pro modlitbu je čas. Modlitby musejí být recitovány ve správném
sledu. 
 
Salát al-maghrib (večerní modlitba) a salát al-'išá' (noční modlitba) mají každá svůj
určitý čas a společný čas.
Čas pro salát az-zuhr začíná počátkem poledne do doby, kdy je třeba recitovat salát az-zuhr
 (Pokud se zapíchne klacek či jiná podobnávěc do země, když vyjde slunce, jeho stín padá k západu.
 Čím výše slunce stoupá, tak se stín zmenšuje. Nejmenší je stín v poledne. Jakmile poledne přejde,
 stín změní svůj směr a obrátí se k východu. Jak se slunce pohybuje směrem k západu, stín se
prodlužuje. Když stín dosáhne nejmenší délky a pak se začne znovu prodlužovat,
tento bod indikuje zuhr. Je třeba podotknout, že v některých městech, jako je Mekka,
stín v poledne úplně zmizí. Na takových místech začíná čas na zuhr tehdy, kdy se stín
znovu objeví.).
 
Specifický čas pro salát al-'asr je v době před večerem, kdy je akorát
čas vykonat salát al-'asr. Pokud člověk nerecitoval do té doby salát az-zuhr, jeho
polední modlitba se stane qadá' a musí vykonat salát al-'asr. Mezi specifickým časem
pro salát az-zuhr a salát al-'asr je čas společný pro recitaci obou modliteb.
 
Salát al-maghrib (večerní modlitba) a salát al-'išá' (noční modlitba) mají každá svůj
určitý čas a společný čas. Určitý čas pro salát al-maghrib (Maghrib je zhruba 15
minut po západu slunce. Je označen zmizením červánků, které se objeví na východě
po západu slunce.) je od večera až do doby, která je určená pro salát al-maghrib.
 
Specifický čas pro salát al-'išá' je čas před půlnocí (Půlnoc z islámského hlediska je
11 hodin a 15 minut po zuhru.), kdy je akorát čas vykonat salát al-'išá'. Pokud někdo
do této doby nerecitoval salát al-maghrib, musí nejprve vykonat salát al-'išá' a pak
salát al-maghrib. Mezi specifickým časem pro salát al-maghrib a specifickým časem 
pro salát al-'išá' je společný čas pro obě.
 
Čas pro salát al-fadžr (ranní modlitba) je od začátku pravých ranních červánků nebo
prvního jitřního světla do doby před východem slunce. (Při svítání se bělost na obloze
pohybuje vzhůru od východu, což se nazývá první či nepravé ranní červánky. Když se
bělost rozšíří po obloze, je to pravé svítání a čas pro adhán (svolávání) k salát al-
fadžr.)