GHUSL

 
Ghusl lze provést dvojím způsobem: ghusl tartíbí (sprchování se posloupně podle
pravidel šarí'i) a ghusl irtimásí (ghusl, kdy se celé tělo najednou ponoří do vody).
 
Ghusl tartíbí se musí provést v předepsaném pořádku. Nejprve se umyje hlava a krk,
pak pravá část těla odshora dolů, nakonec levá strana těla odshora dolů.
Při ghuslu irtimásí se musí do vody úplně ponořit celé tělo najednou.
 
Existují dva druhy ghuslu: wádžib a mustahabb. Mustahab ghuslů je v islámu mnoho,
avšak wádžib ghuslů je pouze sedm:
 
1. ghusl al-džanábah
2. ghusl al-majjit (omývání těla zemřelého)
3. ghusl mass al-majjit (ghusl po dotknutí se těla zemřelého) - pokud se někdo dotkně
těla poté, co vychladlo a nebyl proveden ghusl al-majjit, musí vykonat ghusl mass al-
majjit
4. ghusl pro splnění nadhru, 'ahdu a qasamu
5. ghusl po ukončení menstruace
6. ghusl an-nifás (po krvácení po porodu)
7. ghusl al-istihayda (nemenstruační krvácení)
 
První čtyři ghusúl jsou povinné pro muže i pro ženy, ale poslední tři jsou wádžib
pouze pro ženy.
 
Pokud se někdo nachází ve stavu džanába, následující akty jsou pro něj harám:
1. dotýkání se písma Qur'ánu, jmen Božích a jmen Svatého Proroka (sawaws) a
imámů a.s.
 
2. vstoupení do Masdžidul Harám a Masdžidun Nabawí v Medíně
 
3. zůstat v ostatních mešitách a něco v nich nechat
 
4. recitovat jednu ze súr v Qur'ánu, které vyžadují wádžib sadždah, to jest súry an-
Nadžm, 'Alaq, Alif Lám Mím Tanzíl a Há mím Tanzíl. Pro ostatní pravidla týkající se
džanáby, haydhu, nifásu a istihaydhy je třeba se obrátit na ar-Risála al-'Amalíjjah.
Poznámka: Stejně jako u wudú' je pro ghusl třeba mít nijjah. Je nutné, aby bylo tělo
táhir před vykonáním ghuslu a na těle nesmí být žádná překážka, která by zabránila
vodě, aby se dostala na celé tělo (make up, mastnota, atd.)

 

(Islamic Teachings in Brief od Ajatulláha Tabatabá'ího)