TAJAMMUM

 
Pokud člověk nemůže vykonat wudú' či ghusl pro recitování modlitby a podobně z
nedostatku času, nedostupnosti vody atd., musí vykonat tajammum (očištění se zemí,
pískem atd.)
 
POSTUP
 
Pro tajammum existují čtyři povinné úkony:
 
1. Nijjah - úmysl
 
2. Dotknutí se dlaní obou rukou zárověň země nebo něčeho, na čem je tajammum
povolené
 
3. Přetření oběma dlaněmi celého čela od linie, kde začínají růst vlasy, po obočí a
kořen nosu. Je lepší přetřít i obočí.
 
4. Poté přetření levou dlaní přes hřbet pravé ruky od zápěstí po konečky prstů a pak
přetření pravou dlaní přes hřbet levé ruky. Toto stačí pro tajammum, které se dělá
místo wudú'. Ale pokud se tajammum provádí místo ghuslu, je třeba aby se
zopakovaly úkony 3. a 4.
 
PŘEDPISY TÝKAJÍCÍ SE TAJAMMUM
 
1. Tajammum se musí vykonat na táhir zemi. Pokud není země k dispozici, je možno
tajammum vykonat na písku nebo oblázcích. Pokud nejsou oblázky, může se vykonat
na kamenech. Pokud nejsou ani kameny, může se tajammum provést na prachu, který
je třeba nahromadit na jedno místo.
 
2.Tajammum není povolené vykonat na vápenci a ostatních minerálech.
 
3. Pokud je voda drahá a člověk si může dovolit ji koupit, není povoleno pro něj
vykonat tajammum, ale musí si vodu koupit a vykonat wudú' nebo ghusl.
 
(Islamic teachings in Brief od Ajatolláha Tabatabá'ího)