Jak vykonat očistu - WUDÚ'

 
NÁLEŽITOSTI WUDÚ'
 
Před vykonáním wudú' je mustahabb vyčistit si zuby a vypláchnout ústa čistou vodou. Je také mustahabb propláchnout nosní dutinu táhir vodou.
 
POKYNY PRO WUDÚ'
 
Ve wudú' musí být obličej umyt následovně: nejprve se vezme voda do hrsti pravé ruky a přetře se přes obličej počínaje místem, kde rostou vlasy, směrem dolů k bradě. Dále se voda vezme do hrsti levé ruky a přetře se pravé předloktí od lokte směrem dolů ke konečkům prstů. Tento úkon se přesným způsobem zopakuje u levé ruky (voda se vezme do hrsti pravé ruky). Pak se pravou rukou přetře temeno hlavy odzadu směrem k čelu, ale ruka se nesmí dotknout čela, které bylo už omyto. Pak se přetře pravou rukou horní část pravého chodidla od prstů ke kotníku, to samé se udělá levou rukou přes levé chodidlo. Při vykonávání wudú' je třeba dodržovat následující zásady:
 
1. Části těla, na nichž se provádí wudú', musí být táhir.
 
2. Voda pro wudú' musí být táhir, mutláq a mubáh (povolená).
 
3. Nijjah (úmysl) - wudú' musí být vykonáno se správným úmyslem, tedy pro zalíbení se Bohu, pokud někdo dělá wudú' s úmyslem se ochladit nebo s jiným úmyslem, jeho wudú' nebude platné.
 
4. Tartíb (správný pořádek úkonu pro wudú') - wudú' musí být provedeno v předepsaném pořadí. Obličej musí být umyt jako první, pak následuje pravá ruka, pak levá ruka a potom se přetírá hlava a chodidla.
 
5. Muwalát (vykonávání předepsaného činu v posloupnosti be prodlení) - člověk nesmí při provádění wudú' udělat přestávku do té míry, že předcházející omytá nebo přetřená část těla uschne. Ale pokud je wudú' vykonáváno řádně a bez přestávky, a přesto vlhkost omyté části těla vyschne kvůli horku nebo vysoké teplotě těla, wudú' bude stále platné.
 
Poznámka: Při přetírání hlavy není nutné, aby byla přetřena kůže na hlavě, ale je také správné přetřít vlasy na přední části hlavy. Ale pokud se vlasy z jiné části hlavy shromáždí na přední části hlavy, měly by být uhlazeny dozadu. Pokud jsou vlasy na přední části hlavy dlouhé (pokud učesané vlasy dosahují na obličej), pak se musí přetřít kořínky vlasů nebo musí být vlasy rozděleny a přetřena kůže na hlavě.
 
VĚCI, CO ČINÍ WUDÚ' NEPLATNÉ
 
Tyto věci se nazývají mubtilát ( věci či činy, díky kterým se stává salát, sawm, wudú'
atd. neplatným). Existuje osm mubtilát:
1. močení
2. kálení
3. větry, které vyjdou z těla ven běžným otvorem nebo otvorem, který je změněn díky
nemoci či operaci
4. bezvědomí
5. opilost či intoxikace
6. spánek, kdy oči ani uši nevnímají okolí, ale pokud oči nevnímají okolí, ale uši ano,
wudú' nebude bátil (neplatné)
7. šílenství
8. džanábah (hlavní znečištění neboli al-hadath al-akbar) způsobená pohlavním
stykem nebo ejakulací a podobnými akty. Také menstruace (haydh) činí wudú' bátil.
Pro tyto druhy mubtilát je třeba vykonat ghusl (očišťující koupel předepsaná šarí'ou).
 
(Islamic Teachings in Brief - Ajatulláh Tabatabá'í)