Povinné modlitby

 
Je šest povinných modliteb:
 
1. As-salát al-jawmíjjah (denní modlitba)
2. Salát al-áját (modlitby Božích znamení)
3. Salát al-majjit (modlitba za zemřelého)
4. Salát pro wádžib tawáf (rituální modlitba obcházení Ka'by)
5. Qadá' salát (nahrazování povinné modlitby, která nebyla vykonána v určeném čase) za otce, která se stává wádžib pro nejstaršího syna po smrti jeho otce
6. Salawát, které se stanou povinností pro člověka kvůli: idžárah (přijetí peněz za recitaci), nadhru (slavnostní přísaze), qasamu (přísaze) a 'ahdu (slibu)
 
NEZBYTNÉ POŽADAVKY PRO MODLITBU
 
Recitování modlitby, to jest stání před Bohem, vyjadřování poslušnosti k Němu a uctívání, vyžaduje určité podmínky. Salát není platný pokud tyto podmínky nejsou splněny.
 
Tyto podmínky jsou:
 
1. Tahárah (specifický způsob očištění)
2. Čas
3. Oděv
4. Misto
5. Qibla (směr ke Ka'bě)
 
(Islamic teachings in Brief od Ajatulláha Tabatabá'ího)