Hadž

 

 

Každý muslim, který dosáhl věku dospívání – puberty, je zdráv a má dostatečné prostředky, aby mohl podniknout cestu do Mekky (město v dnešní Saudské Arábii), ale také prostředky k obživě pro ty, jenž jsou na něm závislí (jeho rodina) v době jeho nepřítomnosti, musí alespoň jednou za život vykonat Hadž neboli Pouť.

 ( Kába je stavba, která byla darována Alláhu (SWT) Jeho Proroky Abrahámem (s) a Ismaílem (s).)

 

Tato cesta k Domu Alláha (Hadž) je úsilím o Boží odpuštění. Věřící, který vykonává všechny předepsané obřady Pouti prochází duchovní zkuseností, která je tak ohromující a nepřekonatelná, že zanechává poutníkovu duši očíštěnou.

Pouť má také jiný filozofický aspekt. V Quránu, ale také ve Starém zákonu v Bibli,

je zachycen příběh proroka Abraháma (s), který měl přikázáno obětovat svého syna. Qurán však říká, že oním synem byl Ismaíl(s). Alláh zachránil Ismaíla záměnou za beránka a poslal pozdrav Abrahámovi za jeho poslušnost a slibil, že tato událost zůstane nesmrtelná. Poutník tak tedy vykonává krok za krokem stejný obřad .