Khums

 

 

Khums doslovně znamená jedna pětina neboli 20 procent a je to další daň z majetku, kterou však praktikují pouze ší'jité.Tato daň byla nařízena Alláhem (SWT) a náleží  Proroku Muhammadu(saw) a jeho rodině (s).

 

Qurán zmiňuje ve verši 41, súra 8 :

 

 

,,Vězte, že cokoli nabydete (získáte), pětina toho náleží Alláhu, Jeho poslu,

 

 blízkým  příbuzným, sirotkům, nuzným a pocestným…..’’

 

 

V tomto verši je slovo ghanimtum – vy ziskáte, a míní se tím určité věci - statky, které člověk získá jako majetek.

Někteří muslimové však překládají toto slovo, jako cokoli získáte z (pouze) válečné kořisti, což je mylné a napovídá to o neznalosti jazyka arabského, historie khumsu , islámských zákonů a interpretace Quránu.

 

Khums byl praktikován za doby Proroka Muhammada (saw) a také za doby Imámu z jeho rodiny(s).

Ve zkratce zakah khums je 20 % daň ze zisku po odečtu všech ročních vyloh na domácnost  a obchodních výdajů.

Odevzdavá se nejvyšší náboženské autoritě – mudžtahid  a dělí se do dvou skupin. První polovina patří současnému Imámu (s), který je ve skrytu a mudžtahid ji použije na vzdělávací, sociální a ekonomické projekty pro komunitu muslimů. Druhá polovina je rozdělena mezi chudé potomky Proroka Muhammada (saw), kteří si jej zasluhují a nemůže činit více než výše obživy na jeden rok.