Zakát (zakah)

 

 

Zakah znamená doslovně čistota  neboli  očisťování. Je to povinná daň z majetku, která činí pouze 2,5 procenta a je pro užitek chudým lidem . Je považována jako dluh vůči Bohu a musí být rozdělena pro Jeho potěšení nemajetným mezi příbuznými, sirotky, nuznými a pocestnými, prosícími a na osvobození otroků.

Existuje spousta vyprávění  Proroka Muhammada (saw) naléhajících na placení zakah každým muslimem.

 

Imám Dža’far Sádiq (s) řekl, že ten, kdo neplatí Zakah, nemůže očekávat, že jeho modlitby budou Alláhem přijaty.