Džihád

 

 

   Džihád znamená doslovně úsilí vynaložené kvůli Bohu.

Rozlišujeme dva druhy džihádu :

Džihád-e-akbar neboli Velký džihád a Džihád-e-Asghar neboli Malý džihád.

 

   Malý džihád je vlastně boj proti nepřátelům a to pouze v případě, kdy jsou muslimové napadeni a za účelem ochrany. Islám striktně odsuzuje násilí proti nevinným životům. V islámu neexistuje žádné ospravedlnění pro terorismus.

Napadání civilistů a ničení jejich majetku sebevražednými atentátníky či jinými prostředky je harám (nedovolené, hřích) a ti,  jenž to páchají jsou zločinci, né mučedníci.

   Respekt vůči lidem jiných náboženství a kultůr je nedílnou částí principu islámu.

 

Imám Alí (as) řekl: ,, Lidé jsou rozděleni do dvou skupin. Buďto jsou tvými bratry ve víře, nebo bratry v  humanitě.’’

 

   Džihádem se však také rozumí jakékoli úsilí kvůli Alláhu. Může to být obstarávání domácnosti a rodiny, úsilí za nápravu lidských práv  perem či slovem. Úmysl musí být vždy jen jediný – kvůli Alláhu, nikoli pro naše osobní cíle.

 

Velký džihád je boj se svým vlastním já a to proti zlým pohnutkám,špatným vlastnostem, touhám, zlosti, zvrácené představivosti a chtíči tak, aby se dostaly pod kontrolu rozumu, víry a poslušnosti  k příkazům Alláha (SWT) až nakonec věřící dosáhne úplného očištění duše .

Toto úsilí – džihád al-nafs je mnohem důležitější než džihád na bitevním poli, protože v tomto boji proti sobě samému se člověk snaží porazit spoustu nepřátel, kteří přebývají uvnitř jeho vlastní existence. Ten, kdo bude v tomto úsilí úspěšný, může povýšit i nad úroveň andělů a ten kdo selže, může spadnout až na úroveň zvířat a dokonce může být zařazen mezi satany.

 

Vůdce věřících Imám Alí (as) řekl: ,, Ten, kdo bojuje proti sobě samému, aby byl poslušen Alláhu, má v očích Alláha postavení zbožného mučedníka’’

 (Al-Amidi, hadith 3446)

 

Imám Alí (as) také řekl:

 

,, Alláh vskutku popsal anděly  jako bytosti s intelektem bez sexuálních tužeb a zlosti, a zvířata jako bytosti se zlostí a touhami bez rozumu. Povýšil člověka tím, že mu udělil všechny tyto kvality. Takže pokud člověk ovládne své touhy a zuřivost, povýší na stupeň nad anděly, protože tohoto stupně dosáhl navzdory překážkám, které anděly neobtěžují.''