Tabarra

 

 Tabarra  znamená oddělit se od nepřátel Alláha, Jeho posla (saw) a rodiny (as), od těch co páchají zlo .

 

   A neměli bychom je všechny milovat, zlé i dobré?

 

Ve světě, kde existují utlačovatelé a utlačování, nespravedliví a jejich oběti,  tyrani a slabí, čistí a nečistí, budeme je všechny ctít, pomáhat jim a mít je rádi?

Může to lidský rozum příjmout?

 

Tyto dva principy -tabarra a tawalla jsou zahrnuty v hlavních odvětvích islámu (furu ad dín), aby se stoupenci  pravdy, spravedlnosti, svobody, čistoty a dobra sjednotili a bojkotovali tak ty, kteří jsou tyranští, nespravedliví a zlí a ti se takto společensky a morálně podrobili jednotě dobrých lidí.