Tawalla

 

 Tawalla  znamená milovat přátele Alláha a Proroka Muhammada (saw), jeho rodinu

-ahlul bayt (as), jejich přátele a ty, kteří milují pravdu a spravedlnost, zbožné věřící.

 

 

Rci: „Nežádám od vás odměnu žádnou leč lásku k mým bližním!“ Kdokoliv uskuteční něco dobrého, tomu rovněž rozmnožíme dobré, vždyť Bůh věru je odpouštějící a za vděčnost uznalý.              ( Qur'an  Sura 42 : 23 )

 

  Ší'ité věří, že muslimové jsou povinni milovat rodinu Proroka Muhammada (saw), protože Alláh v tomto verši řekl, že je máme milovat.

 

Je vyprávěno Prorokem (saw) :

 

,,Láska k mé rodině je znakem víry, a prokazovat jim nepřátelstvi je znakem nevíry. Kdokoli je miluje, miluje Alláha  a Jeho Posla. Kdokoli k nim cití nenávist, prokazuje nepřátelství vůči Alláhu a jeho Poslu.''

 

 

   Alláh (swt) nám uložil milovat Imámy z potomků Proroka (saw) protože si to zasluhují a protože stupeň jejich poslušnosti k příkazům Alláha (swt) je vysoký a jejich postavení před Alláhem (swt) je vysoké. Také protože jsou čistí od hříchu a od přidružování k Alláhu (swt) a všeho špatného, jenž vzdaluje služebníky od Milosrdenství Alláha (swt).