Půst

 

 

Půst je muslimům předepsán po celý měsíc Ramadán, jenž je devátým měsícem v islámském lunárním kalendáři.

Je to posvátný měsíc, jelikož Alláh (SWT) nechal zjevit všechny svaté texty právě v tomto měsíci.

 

6. Imám Dža’far as Sádiq (as) vyprávěl, že Svatý Prorok Muhammad (SAW) řekl:

,,Knihy Abraháma (s) byly zjeveny první noci měsíce Ramadánu, Tórah šestého

 Ramadánu, Evangelium třináctého a Svatý Qur'án  třiadvacátého  Ramadánu.’’

 

Tento měsíc je také posvátný, neboť je v něm Noc úradku – Laylatul Qadr.

Qadr znamená – osud  a Alláh (SWT) v ní  rozhoduje o každé události, která se má stát v následujícím roce všem z Jeho stvoření. Doporučuje se  proto strávit celou tuto noc v modlitbách a prosbách k Alláhu.

 

Imám Sádiq (as) vyprávěl, že :

,, V Noci Úradku andělé, Duch i důveryhodní zapisovatelé – všichni sestupují do nejnižšího nebe a zapisují všechno, co Alláh stanovil na  tento rok, a když si Alláh přeje něco uspíšit nebo pozdržet či k tomu přidat, tak nařídí andělům, aby to vymazali a nahradili čímkoli Alláh určí. ‘’

 

 

Muslimové se v měsící Ramadánu postí, aby jako při každém aktu zbožnosti usilovali o blízkost a potěšení Alláha a Jeho odpuštění.

Půstem se rozumí zdržení se jídla, pití, prázdných řečí a sexuálního styku mezi manžely od úsvitu až po západ slunce.

Někteří lidé se však kvůli věku, při cestování nebo ze zdravotních důvodů postit nemohou.